יועצים אקדמיים

יועצים אקדמיים בפקולטה לטכנולוגיות למידה

 

 

תואר ראשון
שנה א'
ד"ר מיטל אמזלג 
שנה ב'
ד"ר היילי וייגלט-מרום
שנה ג' גב' רותם ישראל-פישלזון
סטודנטים בסטטוס לא תקין ד"ר דורותי לנגלי
תואר שני
באמצעות פנייה ישירה לפרופ' גילה קורץ ו/או ד"ר ערן גל.