סטודנטים בני העדה האתיופית

מנהלת המרכז לקידום הסטודנט מיכל זכירה, דוא"ל michalz@hit.ac.il | טל' 03-5026772


HIT מכון טכנולוגי חולון עוסק בנחישות בהרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לצעירים בני העדה ופועל למען קידומם והצלחתם במסגרת האקדמית. סטודנטים בני העדה האתיופית זכאים למלגות ייעודיות ומעטפת תמיכה לימודית-כלכלית מטעם המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) , שמיושמת על ידי צוות הדקנט.


מידי שנה לומדים עשרות סטודנטים בני העדה האתיופית, שמצטרפים לבוגרי HIT המשתלבים בתעשייה מעטפת תמיכה ושירותים ייעודיים: 

  • מתן ייעוץ אישי וסיוע בלמידה - משלב ההתעניינות וההרשמה ובמהלך הלימודים
  • תמיכה אקדמית בקבוצות קטנות ולפי הצורך סיוע פרטני, באמצעות שעורי תגבור (במימון המל"ג)
  • מימון קורסי אנגלית (במימון המל"ג), ומימון תגבור באנגלית ( במקרה הצורך)
  • מימון אבחון לקויות למידה (כנגד קבלת תשלום, במימון מל"ג)
  • סדנאות וייעוץ אישי באסטרטגיות למידה וניהול זמן 
  • שירות הכנה לתעסוקה ,כולל סדנאות הכנה למציאת עבודה ייעוץ אישי לקראת ראיונות ותהליכי מיון 
  • מלגות ייעודיות סטודנטים שעלו או נולדו בארץ ומשפחתם עלתה לפני יותר מ-15 שנים, זכאים להגיש בקשה למלגה מתכנית מרום. להגשת בקשה>>
  • סטודנטים ומשפחותיהם שעלו לפני 15 שנים ומטה זכאים להגיש בקשה למלגה מטעם מנהל לסטודנטים עולים. להגשת בקשה>>
  • סטודנטים שלומדים בפקולטות להנדסה ומדעים במסלול רגיל זכאים להגיש מועמדות לתכנית "עתידים לתעשייה"(יועבר קישור)