סטודנטים חרדים ויוצאים בשאלה

ממונה תקווה ישראלית: איריס זילברמן, דוא"ל irisz@hit.ac.il  | טל' 03-5026681


הרחבת הנגישות של האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה היא יעד מרכזי עבור המכון ובהתאם להנחיות  המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה). במסגרת זו, מוקצים משאבים רבים לסיוע בשילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה.


חלק מהמשאבים מיועדים לסיוע ותמיכה בסטודנטים חרדים או יוצאים בשאלה שהתחנכו במסגרות חינוך חרדיות , במטרה לסייע בהשתלבותם במערכת ההשכלה הגבוהה. 


הסיוע ניתן רק לסטודנטים חרדים על פי הגדרת אוכלוסיית היעד של מל"ג, ללא תלות באורח החיים שאותו הסטודנט מקיים כיום.


הדקאנט מעניק מעטפת תמיכה מותאמת לסטודנטים חרדים והיוצאים בשאלה:

  • שיעורי עזר / תגבורים / חונכות אישית
  • סיוע פסיכולוגי אישי / קבוצתי
  • תכניות והכשרות לקראת השתלבות בשוק התעסוקה
  • סדנאות תרבותיות להשתלבות באקדמיה
  • החזר כספי על אבחונים ללקויות למידה
  • מעטפת חברתית

 

מי זכאי למעטפת תמיכה מותאמת?

בנים: תלמידים שלמדו מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח - 2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח המחוז החרדי של משרד החינוך.


בנות: תלמידות שלמדו מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח המחוז החרדי של משרד החינוך.

 

ריכוז כל המלגות למגזר החרדי וליוצאים בשאלה