היחידה לסטודנטים מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

רכזת החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית:
מיכל טל | michaltal@hit.ac.il | טל' 03-5026637


אחראי ההנגשה המוסדי:
פרופ' האשם זועביhashemz@hit.ac.il | טל' 03-5026920
 
 

היחידה עוסקת במתן מעטפת לסטודנטים מהחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית ומעניקה מעטפת תמיכה מותאמת לסטודנטים הכוללת:

 

 

סיוע לימודי ותגבור אקדמי מותאם 
 • שיעורי עזר פרטניים 
 • סיוע ברכישת מנוי אתר (אתר קורסים אונליין)
 • מתרגלים מטעם HIT בהתאם למקצוע הנדרש, בקבוצות קטנות או יחידים
 • מורים פרטיים לבחירתכם - באישור מראש
 • סיוע במימון מרתונים במקצועות ליבה מטעם אגודת הסטודנטים
 • תגבור שפתי - עברית ואנגלית לפי דרישה
 • סטודנטים לתואר ראשון - זכאות להארכת זמן של עד מקסימום רבע שעה על כל שעת בחינה (ללא כפל הארכות זמן). יש לשלוח בקשה לאישור בתחילת שנה"ל
 • ניתן לקבל גם אימוני ביופידבק להפחתת חרדה באופן כללי והפחתת חרדת מבחנים 

 

*יש לפנות לרכזת במייל הרשום מטה, לקבלת אישור והפנייה לשירותים שצויינו לעיל.

 

ליווי אישי לכל סטודנט: ייעוץ, חיזוק ותמיכה רגשית
 • התחשבות בחגים ומועדים המצוינים בלוח השנה האקדמי מבחינת זכאות להיעדרות
 • שיפור מיומנויות למידה - הקניית אסטרטגיות למידה, כלים ללמידה יעילה באקדמי
 • סדנאות ייחודיות ומפגשים לחברה הערבית - תתקיים בשלב ראשון סדנה חד פעמית של שיח משותף ומשתף ובמהלכה יגובשו הנושאים שבהם יעסקו הסדנאות בהמשך
 • אפשרות (לסטודנטים שנה א') לקבל סיוע במקצועות הליבה מסטודנטים משנים מתקדמות מהחברה הערבית, תמורת מלגה: לפי דרישה