ד"ר עמוס ברדע

הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ראש תוכנית תואר ראשון

Dr. Bardea Amos
Faculty of Electrical and Electronics Engineering
Head of Electrical and Electronics Engineering Department

Education