עופר זיק

ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי

Ofer Zick
Chair industrial design department