ד"ר נאווה שקד

ראש בית הספר

Dr. Shaked Nava
lecture