מלה ברסלבסקי

חדשנות ובינלאומיות, מחקר
מנהלת רשות המחקר חדשנות ובינ"ל