פרופ' לב רפופורט

ראש המעבדה לטריבולוגיה

Prof. Lev Rapoport
Head of tribology Lab