טובה רוטשס אוזן

הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
רכזת פקולטה