ד"ר דמיטרי גולדשטיין

פיתוח ת"ל/חומרי למידה

Dr Dmitry Goldstein
lecture