גיל אחרק

הפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ראש מנהל