פרופ' אלכסנדר לייכטמן

ראש המעבדה לחקר חומרים מתקדמים

Prof. Dr.Laihtman Alexander
lecture