עו"ד אורנה קופולביץ (בר-נס)

יועצת הנשיא להוגנות מגדרית באקדמיה
ראש המרכז לניהול משא ומתן וחדשנות עסקית

Adv. Kopolovich Orna