כתבות ואירועים

תוכנית קדם עתידים

 

 

 

תכנית קדם עתידים, הינה תכנית של האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. התכנית מיועדת לתלמידים בבתי הספר העל יסודיים בפריפריה, בעלי הישגים לימודיים גבוהים במדעים, במתמטיקה ובאנגלית ובעלי סקרנות, מוטיבציה גבוהה ויכולת התמדה, המעוניינים להגדיל את סיכוייהם להמשיך בלימודים אקדמיים, בעיקר בתחומי ההנדסה, הטכנולוגיה והמדעים המדויקים בפקולטות היוקרתיות

או לשרת במסגרת העתודה האקדמית או היחידות הטכנולוגיות המובילות בצה"ל.

 

 

במסגרת התכנית התלמידים מקבלים חיזוק לימודי והעשרה מדעית במקצועות הליבה (מתמטיקה
ואנגלית 4/5 יח"ל, מדעים 5 יח"ל) בהתאם לתכנית הלימודים בבית הספר, מתוך מטרה לסייע לתלמידים להגיע להישגים גבוהים בתחומים אלה ולשמרם.

 

 

 

כמו כן, במסגרת התכנית מקבלים התלמידים פעילויות בתחום ההעצמה האישית, אשר כוללות בין השאר גיבוש תפיסת מצוינות אישית וקבוצתית, הצבת יעדים ומטרות אישיות, למידה ותרגול של תהליכי בחירה וקבלת החלטות, פיתוח מנהיגות ואחריות חברתית.

 

 

במסגרת התכנית, התלמידים נחשפים למוסדות אקדמיים ומוסדות מחקר שונים, לחברות תעשייה עתירת ידע. ובכך מכירים לעומק את המרחב בו מתפתחת ופועלת התעשייה הישראלית-את הטכנולוגיה המתפתחת, המוצרים, אנשי המקצוע, מעבדות מחקר באקדמיה ותרומת האקדמיה ותעשיות הללו למשק הישראלי ולביטחון מדינת ישראל, זאת על מנת ציפייה חיובית להשתלבות בעולם האקדמיה ובהמשך בתעשייה כיישום של המקצוע הנלמד.