תואר שני

תנאי רישום ללימודי תואר שני

 

הפרטים המופיעים בעמוד זה מהווים תמצית מהסעיפים הרלוונטים בתקנון תואר שני של המכון. בכל מקרה של אי התאמה יש לפעול לפי הכתוב בתקנון.

 

במידה ויש לכם שאלות נוספות אנו מזמינים אתכם לפנות אל יועצות הלימודים במרכז לייעוץ והרשמה באמצעות הטלפון (6404*), הטופס בתחתית העמוד או באמצעות הדוא"ל.
 
 
 
 
תואר שני בלימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ללא תזה M.Sc - תנאי רישום
 
1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
תארים רלוונטיים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ציון ממוצע בתואר הראשון

80 ומעלה

 
2. מסלולים אפשריים:
מן המניין

סטודנט שוועדת הקבלה קבעה, כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים בתואר שני על פי תכנית לימודים מלאה

על תנאי
 
 • סטודנט שלומד על-פי תכנית לימודים מלאה ונדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של השלמות
  או
 • סטודנט שממוצע ציוניו בלימודים לתואר הראשון נמוך מן הנדרש ב-5 נקודות לכל היותר, אך נדרש לעמוד במטלות שתקבע ועדת הקבלה (לדוגמה, ממוצע ציונים מסוים בסוף השנה הראשונה)
  או
 • סטודנט שלא הציג דיפלומה של התואר ראשון ו/או גיליון ציונים מקורי
לא מן המניין
 
 • מועמד שיכול להתקבל כסטודנט מן המניין, אך מעדיף להתחיל בהיקף לימודים חלקי - לימודי ”צבירה”
  או
 • מועמד שחייב לעמוד בלימודי השלמה שהטילה עליו ועדת הקבלה (אינו זכאי ללמוד לימודי צבירה)
  או
 • מועמד בעל נתוני קבלה גבוהים במיוחד ואושר לו להתחיל במקביל ללימודי ההשלמה שהוטלו עליו, גם בלימודי ”צבירה”
  או
 • תלמיד שנה ד' במכון, בפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, שממוצע ציוניו גבוה במיוחד, ואושרו לו לימודי "צבירה" לתואר שני
 

תואר שני בלימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה עם תזה M.Sc - תנאי רישום
 
1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
 

תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה בממוצע 85 ויותר.

או

בעלי תואר זהה המוענק על ידי מוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בציון גמר של 85 לפחות.

 
2. סטטוס המועמד בעת הקבלה:
מן המניין

סטודנט שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על-פי תכנית לימודים מלאה.

 

על תנאי
 

סטודנט שלומד על-פי תכנית הלימודים המלאה, אך נדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של השלמות.

 
לא מן המניין
 

בעלי תואר ראשון בתחום שונה אולם רלוונטי להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, המוענק על ידי מוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל, בציון גמר של 85 לפחות.

סטודנט שיתקבל על פי סעיף זה, יהיה עליו להשלים חובות שיוטלו עליו על ידי הוועדה ללימודים מוסמכים, תוך פרק זמן שייקבע על ידי הוועדה.

 

 

תואר שני בלימודי ניהול טכנולוגיה M.Sc - תנאי רישום
 
1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
דוגמא לתארים רלוונטיים :
 • .B.Sc בהנדסה
 • .B.Sc בניהול טכנולוגיה
 • .B.Sc במדעים
 • .B.A בכלכלה
ציון ממוצע בתואר הראשון: 80 ומעלה
 
2. סטאטוס לימודים אפשרי:
מן המניין

סטודנט שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על פי תכנית הלימודים

על תנאי
 

סטודנט שלומד על-פי תכנית הלימודים ולומד במסגרת תואר שני, אך נדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של קורסי השלמה

לא מן המניין
 • סטודנט שנה ד' במכון, בפקולטה לניהול טכנולוגיה, שממוצע ציוניו מעל 85
  או
 • מועמד שחוייב לעמוד בלימודי השלמה, שהטילה עליו ועדת הקבלה
 

 
 
 
תואר שני בטכנולוגיות למידה M.A - תנאי רישום
 
1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
תארים רלוונטיים
 • בוגרי תואר ראשון בטכנולוגיות למידה ב-HIT או בוגרי תואר אקדמי מוכר דומה ממוסד אקדמי בישראל או בחו"ל.
 • בעלי תואר ראשון מוכר במוסד אקדמי בישראל או בחו"ל, במדעי החברה, חינוך, מדעים, מדעי המחשב, תקשורת חזותית ואחרים, העוסקים בפועל בתחומי ההדרכה הארגונית וטכנולוגיות הלמידה.
ציון ממוצע בתואר הראשון

80 ומעלה

תהליך המיון

ועדת הקבלה תבחן את תיקיהם של המועמדים, ואלה מהם שיעברו את השלב הראשוני יוזמנו לראיון אישי. ועדת הקבלה תתחשב במכלול הנתונים, לא רק בנתונים הכמותיים, בבואה לשקול את המועמדות.

 
2. סטטוס קבלה:
מן המניין
סטודנט, שוועדת הקבלה קבעה, כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על-פי תוכנית לימודים מלאה.
על תנאי
 
סטודנט שממוצע ציוניו בלימודים לתואר הראשון נמוך מן הנדרש ב-5 נקודות לכל היותר, אך נדרש לעמוד במטלות שתקבע ועדת הקבלה (לדוגמה, ממוצע ציונים מסוים בסוף השנה הראשונה).
מספר המקומות בתוכנית מוגבל.
הקבלה על בסיס מקום פנוי לאחר שקלול כל נתוני המועמד.
 
 
תנאי רישום - M.Sc תואר שני בלימודי מדעי המחשב M.Sc עם ובלי תזה     
 
1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
תארים רלוונטיים
B.Sc. – מדעי המחשב;  בתחומי המדעים   ; בהנדסה 
ציון ממוצע בתואר הראשון

80 ומעלה

 
2. מסלולים אפשריים:
מן המניין

סטודנט שוועדת הקבלה קבעה, כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על פי תכנית הלימודים המלאה

על תנאי
 
 • סטודנט שלומד על-פי תכנית הלימודים המלאה, אך נדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של השלמות  (באישור ועדת הקבלה לתואר שני).
 • לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות, יתקבל הסטודנט לתכנית ויעבור למעמד של "סטודנט מן המניין".
לא מן המניין
 
 • מועמד שיכול להתקבל כסטודנט שלא מן המניין” אם נותר לו לא יותר משני קורסי השלמה. 
 • במעמד זה הוא יוכל לקחת קורסי חובה או בחירה רק אם קיבל לכך אישור מוועדת הקבלה לתואר שני ובכפוף למילוי דרישות הקדם הרגילות.
3. תנאי קבלה למסלול עם תזה    
 
 • סטודנטים מצטיינים שסיימו את הסמסטר הראשון (2קורסי חובה ו-1 קורסי בחירה) בממוצע של 90 ומעלה יוכלו לבצע ולהגיש תזה מחקרית.
 • נושא התזה והמנחה (חבר סגל בכיר מהתכנית או מחוצה לה) יאושרו על ידי הוועדה לתואר שני.
 

  
 
תנאי רישום - M.Sc תואר שני בלימודי מדעי הנתונים M.Sc ללא תזה*
1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
תארים רלוונטיים
מדעי המחשב, סטטיסטיקה, מערכות מידע, מתמטיקה, פיזיקה, הנדסה (על מסלוליה השונים), כלכלה, מדעי הטבע (כימיה, מדעי החיים ועוד). תישקל מועמדותם של בעלי תואר ראשון מצטיינים גם מתחומים אחרים. כמו כן, התוכנית מיועדת עבור מועמדים בעלי ניסיון עבודה בתחום מדעי הנתונים, המעוניינים בהעמקת הידע בתחום  
ציון ממוצע בתואר הראשון

ממוצע ציונים של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון או התואר השני

תהליך המיון  ועדת הקבלה תבחן את תיקיהם של המועמדים, ואלה מהם שיעברו את השלב הראשוני יוזמנו לראיון אישי. ועדת הקבלה תתחשב במכלול הנתונים, לא רק בנתונים הכמותיים, בבואה לשקול את המועמדות. 
 
2. מסלולים אפשריים:
מן המניין

סטודנט שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים לתואר שני, והלומד על פי תכנית הלימודים

על תנאי
 
סטודנט שלומד על-פי תכנית הלימודים ולומד במסגרת תואר שני, אך נדרש ממנו ללמוד מספר מצומצם של קורסי השלמה
לא מן המניין
 
 • סטודנט בשנה האחרונה ללימודיו, לקראת סיום התואר הראשון, שממוצע הציונים המשוקלל הינו מעל 85
  או
 • מועמד שמחויב בלימודי השלמה, על פי החלטת ועדת הקבלה

   
 

  
 
תנאי רישום - M.Des תואר שני בלימודי עיצוב לסביבה טכנולוגית
1. על המועמד להיות בעל תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה:
תארים רלוונטיים
תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר מתחומי עיצוב, אומנות, קולנוע, מדעים מדויקים: הנדסה, מדעי המחשב, ביולוגיה, מדעי המח ועוד.  
ציון ממוצע בתואר הראשון

ממוצע ציונים של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון או התואר השני

  תיק עבודות 
  ידע בשפת מחשב בסיסית או קורס השלמה
  ראיון קבלה
 
2. מסלולים אפשריים:
מן המניין

סטודנט שוועדת הקבלה קבעה כי נתוניו מאפשרים את קבלתו ללימודים בתואר שני על פי תכנית לימודים מלאה

על תנאי
 
סטודנט אשר ציון הגמר שלו נמוך מ-80 אך לא נמוך מ-75.  (והוא יחויב להשלים חובות שיוטלו עליו על ידי הוועדה, תוך פרק זמן שייקבע על ידה, ושלא יעלה על שנת לימודים אחת).
 
במעמד ראיון הקבלה תקבע מכסת ההשלמות הנדרשת (עד 12 ש"ס) על פי הזיקה בין התואר הראשון לתואר השני בעיצוב לסביבת טכנולוגית.
 

 
תנאים כלליים והבהרות לקבלה לתואר שני
 
 1. אין קבלה אוטומטית לתואר השני. כל מועמד חייב לעבור את ועדת הקבלה של הפקולטה.
 2. את מעמדו של המתקבל תקבע אך ורק הוועדה, הרשאית במקרים יוצאי דופן גם לחרוג מן התנאים הרשומים לעיל.
 3. חובה על המועמד להציג לפני ועדת הקבלה: תעודה של הלימודים לתואר ראשון, גיליון ציונים מקורי של התואר הראשון וקורות חיים.
 4. מומלץ לצרף: המלצות ממקום העבודה ו/ או המלצות מן המוסד שבו המועמד סיים את הלימודים לתואר ראשון.
   
  הבהרות:
 5. במעמד על תנאי מותר להיות במשך שנה אחת בלבד.
 6. במעמד "לא מן המניין" (כולל לימודי ה"צבירה") מותר לשהות לא יותר משתי שנות לימוד. היקף הלימודים בקורסי התואר השני, במעמד זה, לא יהיה יותר משליש מתוכנית הלימודים.
 

 

* הענקת התואר מותנת באישור המל"ג, כמקובל בתוכניות חדשות