מחשבון בגרות

חישוב הממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות:
ממוצע זה מתקבל לאחר השמטת הציונים במקצועות בחירה, הגורמים להורדת ממוצע תעודת הבגרות של המועמד. זאת בתנאי שסך כל יחידות הלימוד, שבהן מחושב הממוצע הוא 20 לפחות.

הממוצע כולל בונוסים*, הניתנים לציוני הבחינות, ברמה של ארבע יחידות לימוד ויותר.

המקצועות אנגלית, מתמטיקה, ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, פיזיקה, רפואה, וביו-טכנולוגיה מזכים את המועמד בבונוס מיוחד*:

 

מקצוע בונוס* עבור
5 יח' לימוד
בונוס* עבור
4 יח' לימוד
מתמטיקה 35 15
אנגלית 25 12.5
ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, פיזיקה, רפואה, ביו-טכנולוגיה, מידע ונתונים 25 10
שאר המקצועות 20 10

 

* בונוס יינתן רק בעבור מקצועות בציון 60 ומעלה

 

 

שימו לב!

המחשבון המוצג באתר משמש ככלי עזר בלבד! 

בכל סתירה בין תוצאת כלי עזר זה לבין המופיע במערכות המכון, מערכות המכון הן הקובעות.

 

 

מחשבון בגרויות
מקצועות חובה יחידות ציון עם בונוס
מתמטיקה
אנגלית
אזרחות
הבעה עברית / ערבית**
היסטוריה / תע"י
ספרות
תנ"ך
מקצועות בחירה  
 
ציון משוקלל:

 

** לפי מקצוע חובה