מחשבון בגרות

מחשבון בגרויות
מקצוע
יחידות
ציון
עם בונוס
אזרחות
אנגלית
הבעה עברית \ ערבית*
היסטוריה \ תע"י
מתמטיקה
ספרות
תנ"ך
מקצוע בחירה 1
מקצוע בחירה 2
מקצוע בחירה 3
מקצוע בחירה 4
מקצוע בחירה 5
ציון משוקלל:

חישוב הממוצע המשוקלל של ציוני הבגרות :

ממוצע זה מתקבל לאחר השמטת הציונים במקצועות בחירה, הגורמים להורדת ממוצע תעודת הבגרות של המועמד. זאת בתנאי שסך כל יחידות הלימוד , שבהן מחשוב הממוצע הוא 20 לפחות. הממוצע כולל בונוסים, הניתנים לציוני הבחינות , ברמה של ארבע יחידות לימוד ויותר. המקצועות אנגלית ומתמטיקה מזכים את המועמד בבונוס מיוחד. לפיכך, לציונים בבחינות בגרות (או בעבודות הגמר), באנגלית ובמתמטיקה, יש להוסיף 12.5 לציון ברמה של ארבע יחידות לימוד; 25 לציון ברמה של חמש יחידות לימוד באנגלית ו-35 לציון ברמה של חמש יחידות לימוד במתמטיקה. לציונים בשאר המקצועות, יש להוסיף 10 לציון בבחינת הבגרות (או בעבודת גמר), ברמה של ארבע יחידות לימוד; ו-20 לציון ברמה של חמש יחידות לימוד ויותר. דין עבודת גמר באנגלית או במתמטיקה, נוסף על בחינת בגרות באותו המקצוע תהוא כדין שאר המקצועות.

*לפי מקצוע חובה

*בכל סתירה בין תוצאת כלי עזר זה לבין המופיע במערכות המכון, מערכות המכון הן הקובעות

*טל"ח