תוכנית הלימודים

 
משך הלימודים הכולל לקבלת התואר לכל היותר שנתיים במתכונת של שני ימי לימודים בשבוע בשעות אחר הצהריים או בימי שישי. הלימודים מתפרסים על פני שישה סמסטרים. קורס אופייני מקנה 3 נ"ז (נקודות זכות) ונמשך כשלוש שעות מדי שבוע.
 
לצורך השלמת הלימודים וזכאות לתואר יצטרך הסטודנט ללמוד ולעבור את הקורסים כדלקמן:
7 או 8 קורסי חובה – 21 או 24 נ"ז
5 או 6 קורסי בחירה – 15 או 18 נ"ז
עבודת גמר – 6 נ"ז
סה"כ - 45 נ"ז

בנוסף על הסטודנט להשתתף בארבעה ימי עיון פקולטטים במהלך הלימודים.
 
תואר מוסמך .M.Sc בניהול טכנולוגיה יוענק לאחר מילוי כל ההתחייבויות ועמידה בכל הדרישות הלימודיות הכוללות סיום בהצלחה של לימודי כל הקורסים, עמידה בבחינת גמר על עבודת הגמר ואישור ראש התוכנית.