תערוכת יחיד ראשונה למיכל סהר, מהמעצבות הבולטות בשדה הטיפוגרפי בישראל, מאפשרת להכיר מקרוב מבחר מהגופנים שיצרה ואותם אנחנו פוגשים בחיי היום יום;
את פועלה כמעצבת גרפית בתחום המיתוג למוסדות תרבות, פיתוח זהות חזותית — מלוגו ועד מערכת גרפית כוללת; וכמעצבת כרזות וספרי אמנות.
התערוכה מציגה פרישה של מבחר גופנים בולטים ונפוצים שיצרה סהר בעשור האחרון והתמקדות בתהליך העיצוב שלהם.
במקביל יוצגו עבודות עיצוב סביב עוגנים מוסדיים כמו מוזיאון תל אביב לאמנות שסהר חידשה את הלוגו שלו ב־2012 ויצרה לו תפיסה גרפית מערכתית שהייתה אז בגדר חידוש ועצבה את הקמפיין לציון 90 שנה למוזיאון שנתן ביטוי צורני להיסטוריה של המוזיאון.

עיצוב בזירה רב תרבותית מכון טכנולוגי חולון