תנאי הרישום ותהליך המיון

לימודי עיצוב B.Design - תנאי רישום
ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג תפתח מתאריך 12.12.2021 עד לתאריך 22.3.2022
(לאחר מועד זה ההרשמה תיסגר לשנת הלימודים הנוכחית)
תהליך ההרשמה
במהלך תהליך הרישום הנכם מתבקשים להעלות:
צילום תעודת זהות
צילום תמונת פספורט (אפשר גם סלפי)
קורות חיים – תוך ציון הזיקה לתחום בו מבקשים ללמוד
 
תנאי רישום ללימודים

בגרות
זכאות לתעודת בגרות ישראלית או לתעודת בגרות מחו"ל

הקבלה ללימודי תואר ראשון בפקולטה לעיצוב מתבססת על ממוצע הציונים בתעודת הבגרות ומבחני ההתאמה.

תהליך הקבלה ללימודים

תרגיל בית / תרגיל מעשי / ראיון אישי / הצגת תיק עבודות
מטרת המבחנים לקבל ללימודים מועמדים אשר עומדים בדרישות המחלקה בה מבקשים ללמוד, בהתאם להגבלת המכסה בכל אחת מהמחלקות, עיצוב תקשורת חזותית, עיצוב פנים ועיצוב תעשייתי.
כאמור, הקבלה ללימודי תואר ראשון בפקולטה לעיצוב מתבססת על ממוצע הציונים בתעודת הבגרות ומבחני ההתאמה.
מבחני ההתאמה בפקולטה כוללים מספר תרגילים, ראיון אישי והצגת תיק העבודות. בכל אחת מהמחלקות מתקיים פורמט שונה של מבחן. תרגילי שלב א' ושלב ב' יתקיימו פיזית בקמפוס המכון.
 
תרגיל בית:
תרגיל הבית יפורסם בתאריך:8.3.2022
(לכל המחלקות)
מועד הגשת תרגיל הבית + תיק עבודות:

עיצוב תקשורת חזותית 30.03.2022
עיצוב תעשייתי 04.04.2022
עיצוב פנים 05.04.2022

 

שלב א' - תרגיל מעשי:
עיצוב תקשורת חזותית:  05.04.2022


שלב ב':

עיצוב תעשייתי 11.04.2022 תרגיל + ראיון + תיק עבודות
עיצוב תקשורת חזותית 12.04.2022 ראיון
עיצוב פנים 13.04.2022 תרגיל + ראיון


לאחר הרשמתך ללימודים ישלח קישור גישה לאזור האישי באתר האינטרנט, לטובת:

  • מעקב אחר תהליך הקבלה
  • לצפות בהנחיות
  • להעלות את תיק העבודות
חשוב לדעת!
  • ניתן להירשם ולהבחן לשתי מחלקות במקביל. זימון לכל מועד ישלח בנפרד. חשוב לדעת שהמבחנים מתקיימים במועדים שונים.
  • אין ציון סף אותו יש לעבור משום שהציון מהווה נקודת יחוס לציוני המועמדים הנבחנים באותו מועד. המועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר יתקבלו ללימודים. הציונים תקפים רק לשנה אחת.
  • תיק העבודות הוא הזדמנות לאפשר לנו הצצה לעולם שלך. לפגוש ולהכיר את היצירתיות, המקוריות, מקורות ההשפעה ואת הפרטים המייחדים אותך. הרכב העבודות ומספרן שונה ממחלקה למחלקה, הדרישות יועברו במכתבי הזימון.