חדשות ואירועים

כל מה שרצית לדעת על תכנית חילופי הסטודנטים בפקולטה לעיצוב

תכנית חילופי הסטודנטים הבינלאומית של הפקולטה לעיצוב מאפשרת לסטודנטים מצטיינים לצאת במסגרתה לסמסטר של לימודים במוסדות אקדמיים לעיצוב במקומות שונים בעולם. בנוסף התכנית מקבלת ומזמינה סטודנטים בינלאומיים ממוסדות אקדמיים לעיצוב לבוא, ללמוד ולחוות סמסטר בפקולטה לעיצוב של HIT. תכנית חילופי הסטודנטים מקיימת יחסים וקשרים אקדמיים עם מוסדות אקדמיים בחו"ל על בסיס של הסכם חוקי ,מפורט ומחייב.
 
חילופי סטודנטים

תכנית חילופי הסטודנטים בפקולטה לעיצוב קיימת שנים רבות. מר אברהם גרנט, שיצא לפנסיה ,דיקן הפקולטה לעיצוב בעבר ומרצה בכיר בה, יזם ,הקים וטיפח אותה .
זו השנה החמישית שטליה פריד, מרצה בכירה במחלקה לעצוב תקשורת חזותית, מנהלת ומפתחת את תכנית חילופי הסטודנטים הבינלאומית.

טליה פריד, מנהלת תכנית חילופי הסטודנטים:
"אני מאמינה מאד בתרומתה של תכנית חילופי הסטודנטים הבינלאומית לפקולטה לעיצוב ולסטודנטים המשתתפים בה. סטודנט המתנסה בלימודי עיצוב באקדמיה בחו"ל, מתנסה בסביבה אחרת, בשפה שונה ונחשף לחוויות לימודים וחיים מעשירות ומרתקות . בעת חזרתו לפקולטה לעיצוב לסיים את שנה ד', הוא סטודנט 'אחר' , המביא איתו לכיתת הלימוד כאן, השפעות, ידע ונקודות מבט חדשות. סיפורי הסטודנטים מדברים בפני עצמם ומעידים על העושר שספגו".

באיזו שנת לימודים ניתן לצאת לחילופי סטודנטים?
היציאה לחילופים מתאפשרת בשנה ג' בלבד, בסמסטר א' או בסמסטר ב'.

מתי מתחיל תהליך המיון והקבלה לתוכנית?
תהליך המיון והקבלה מתחיל בתחילת סמסטר ב' של שנה ב'. אנו מתארגנים כך שכבר אחרי חופשת הפסח כל סטודנט יודע אם התקבל לתכנית, באיזה סמסטר ולאיזו מוסד הוא שובץ. והוא רשאי לשלוח בקשה להתקבל.
הסטודנטים מקבלים הנחיות כיצד להתנהל , כמו גם מסגרת התנהלות שהם חייבים לעמוד בה.
כל הסטודנטים של שנה ב', לקראת הפגישה הראשונה לתכנית חילופי הסטודנטים, מקבלים הודעה על קיום הפגישה ומוזמנים לבוא ולקבל את האינפורמציה.

מה הם הקריטריונים לקבלה לתוכנית?
תנאי הסף להתקבל לתכנית חילופי הסטודנטים הם: ממוצע ציונים מעל 85 בקורסי ליבה ומכתב המלצה ממרצה בכיר במחלקה.
יש לציין כי מספר המתקבלים לתכנית מוגבל. כל מחלקה בפקולטה לעיצוב קבעה את מכסת הסטודנטים שהיא מאפשרת להם לצאת בסמסטר אחד:
  • מהמחלקה לעיצוב תעשייתי - 8 סטודנטים בסמסטר
  • המחלקה לעיצוב פנים- 7 סטודנטים בסמסטר
  • המחלקה לעצוב תקשורת חזותית- 9 סטודנטים בסמסטר
 
חשוב לציין, שרק בהמשך התהליך, לאחר אישור וקבלת הסטודנט ללימודים ע"י המוסד המבוקש מחו"ל, החילופים יצאו לפועל.

מה עלות ההשתתפות בתוכנית?
אין כפל תשלום לשני מוסדות אקדמיים. הסטודנט רשום ומשלם ל HIT, והוא לא יצטרך לשלם גם למוסד האקדמי בחו"ל. עם זאת, עלויות הטיסה, השהות והמחייה הן על הסטודנט.
 
חשוב לציין שכל ההתקשרות מול המוסד האקדמי נעשית באופן מסודר. למכון יש הסכמים מסודרים, המתייחסים גם לסוגיות של ביטוח, מחויבויות המוסד המארח, דיווחים הדדים וכו'.

 

 

 

 
חילופי סטודנטים - נדב חזות
חילופי סטודנטים - שי צוקר
חילופי סטודנטים - ולריה מוניס
 
חוויתו של נדב חזות
מחילופי הסטודנטים במילנו
 
חוויתה של שי צוקר
מחילופי הסטודנטים בבודפשט
חוויתה של ולריה מוניס
מחילופי הסטודנטים בברלין