בעלי תפקידים

דקן הפקולטה: פרופ' דוד ראב"ד
 

ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב: פרופ׳ חנן קמינסקי

 

ראש המחלקה לתקשורת חזותית: מר יצחק דינר

 

ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי: מר עופר זיק
 
ראש המחלקה לעיצוב פנים: אדר' אודי קרמסקי
 
ראש החוג הבינלאומי בפקולטה: ד"ר יעל אילת ון-אסן
 
ראש מנהל: חמדה כהן

 

עוזר דקן לעניינים לוגיסטיים: אריק קריכלי
 

רכזות:
קארין אוזן רכזת פקולטה 03-5026711 karinu@hit.ac.il
רותם נתן רכזת במחלקה לתקשורת חזותית 03-5026816 rotemnat@hit.ac.il
  המחלקה לתקשורת חזותית (מייל ראשי)   viscom@hit.ac.il
ירדן דדון רכזת במחלקה לתקשורת חזותית 03-5026957 yardenda@hit.ac.il
עדי פריד רכזת המחלקה לעיצוב פנים 03-5026907 adifr@hit.ac.il
נטע רענן כהן רכזת המחלקה לעיצוב תעשייתי 03-5026828 netacoh@hit.ac.il
הילה ציון רכזת פקולטה לעיצוב 03-5026711 hilaz@hit.ac.il
 
מנהל הסדנא הכבדה: מר קליפשטיין גיא
 
מנהל הסדנא הקלה: מר איציק נאור


מנהל המעבדות: מר שרון זאבי