בעלי תפקידים

דקאן הפקולטה: פרופ' דוד ראב"ד
 

ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב: פרופ׳ חנן קמינסקי

 

ראש המחלקה לתקשורת חזותית: מר יצחק דינר

 

ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי: מר עופר זיק
 

ראש המחלקה לעיצוב פנים: אדר' אודי קרמסקי
 
ראש החוג הבינלאומי בפקולטה: ד"ר יעל אילת ון-אסן
 

ראש מנהל: חמדה כהן
 

עוזר דקאן לענייני מנהלה ופרוייקטים מיוחדים: יעקב גוטליב
 

רכזות:
גיתית אייזנשטייןאנה פרידמן מ"מ רכזת פקולטה 03-5026711 annafr@hit.ac.il
רכזת המחלקה לתקשורת חזותית 03-5026816 moranh@hit.ac.il
עדי פריד רכזת המחלקה לעיצוב פנים
03-5026907
adifr@hit.ac.il
 
 מנהל הסדנא הכבדה: מר קליפשטיין גיא
 
מנהל הסדנא הקלה: מר איציק נאור


מנהל המעבדות: מר רון הלפרין