בעלי תפקידים

 

 

דקאן הפקולטה: פרופ' דוד ראב"ד
 

ראש התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב: פרופ׳ חנן קמינסקי

 

ראש המחלקה לתקשורת חזותית: מר יצחק דינר

 

ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי: מר אורי אור-לוקה

 

ראש המחלקה לעיצוב פנים: אדר' ניסן ורשבסקי

 

עוזרת דקאן לעניינים אקדמיים: חמדה כהן

 

עוזר דקאן לענייני מנהלה ופרוייקטים מיוחדים: יעקב גוטליב

 

רכזות:
גיתית אייזנשטייןגיתית אייזנשטיין רכזת פקולטה   03-5026711 gititai@hit.ac.il
רכזת המחלקה לתקשורת חזותית   03-5026816 moranh@hit.ac.il
עדי פריד רכזת המחלקה לעיצוב פנים
03-5026907
adifr@hit.ac.il
נטע רענן כהן רכזת המחלקה לעיצוב תעשייתי

 

03-5026828 netacoh@hit.ac.il
 
 מנהל הסדנא הכבדה: מר קובי פרי
 
מנהל הסדנא הקלה: מר איציק נאור


מנהל המעבדות: מר
רון הלפרין