התמחויות

התערבות בבניין קיים
 מטרת המסלול להכשיר את הסטודנטים לתחום עיצוב הפנים וההתערבות במבנה קיים, תוך התמקדות ביצירת סביבה אינטימית קרובה למשתמש בחללים פיזיים נתונים.
המסלול מאופיין בשתי קטגוריות עיקריות של עיצוב ואדריכלות פנים:
 
א. התערבות במבנה קיים כפורמט נתון, ועיצובו מחדש למטרות וצרכים מוגדרים.
ב. עיצוב פנים של חלל נתון למטרות וצרכים מוגדרים. פעולה בשדה העיצוב הקונרטי והמפורט תוך התמצות ביישום חומרי גמר, עיצוב ריהוט, תאורה, יצירת אווירה וכיצ"ב.
 
 
עיצוב חלל אובייקט
 המסלול מתווה מתודות עבודה וכלי חקירה רב-תחומיים עכשווים, ומוביל לכדי תוצרי עיצוב חדשים, טוטאליים, בהם המעצב נגיש לחומרים, אומנויות וטכנולוגיות, ומעורב גם בייצור חלקים רבים מהתוצר.