תוכנית הלימודים

תואר ראשון בעיצוב פנים

תוכנית הלימודים מכילה מגוון רחב של קורסים. ריכזנו עבורכם את שמות הקורסים בתואר בחלוקה לפי סמסטרים ושנות הלימוד. את רשימת קורסי הבחירה ניתן למצוא כאן.

 

בנוסף, בידיעון, תוכלו לצפות בפירוט של של כלל תוכניות הלימוד בעיצוב לתואר ראשון הכוללות את פירוט כלל הקורסים בשלושת המחלקות: עיצוב תעשייתי, עיצוב פנים ותקשורת חזותית (כולל שעות סמסטריאליות ונקודות זכות).

 
שנה א'
יסודות העיצוב 1
סטודיו סדנה 1
רישום, שרטוט ותיעוד 1
עיצוב ממוחשב גרפי 1
טכנולוגיה R1- תורת החומר
ציור ורישום
תולדות האדריכלות והעיצוב 1
תולדות האמנות א
רב תחומי 1
יסודות העיצוב 2
סטדיו סדנה 2
רישום ותיעוד 2
צילום חלל ומבנה
דיגום תלת מימד 1
טכנולוגיה 2- תורת המבנה
תולדות האדריכלות והעיצוב 2 
תולדות האמנות  ב
רב תחומי 2
שנה ב'
מבוא לעיצוב פנים
סטודיו סדנה 3
דיגום תלת מימד 2
רפרזנצטיה וייצוג 1
טכנולוגיה 3- מרכבי המבנה
שיטות מחקר 1- מבנה סביבה
תולדות האדריכלות והעיצוב 3
היסטוריה ותיאוריה של
העיצוב א'
רב תחומי 3
עיצוב פנים 1
סטודיו סדנה 4
דיגום תלת מימד 3
רפרזנצטיה וייצוג 2
טכנולוגיה 4- תיאורה
היסטוריה ותיאוריה של העיצוב ב'
רב תחומי 4
שנה ג'
עיצוב פנים 2
סטודיו סדנה 5
עיצוב פרמטרי 1 - מדיה
טכנולוגיה 5 - חומרים
מתקדמים
שיטות מחקר 2 -עירוניות תיאורה
עיצוב בחירה 1
עיצוב פנים 3
סטודיו סדנה 6
טכנולוגיה 6- ממשק אדם
מכונה אקולוגיה
פרוססמניריון/ שיטות מחקר 3
עיצוב בחירה 2
עיצוב בחירה 3
עיוני בחירה
שנה ד'
עיצוב פנים 4
סמינר פרויקט גמר
פרויקט גמר
למידע נוסף ופרטים:
 
בידיעון הפקולטה נמצא פירוט של כל תוכניות הלימוד בעיצוב מכיל את פירוט כלל הקורסים בלימודי עיצוב בשלושת המחלקות : עיצוב תעשייתי, תקשורת חזותית ועיצוב פנים (כולל שעות סמסטריאליות ונקודות זכות).