תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר שני בעיצוב לסביבה טכנולוגית (M.Des.)