תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר שני בעיצוב לסביבה טכנולוגית (M.Des.)

שנה א'

סמסטר א'

 • מעבדה שיתופית 01
 • מבוא למורכבות
 • קורס בחירה (סטודיו)
 • עיצוב באמצעות אלגוריתמים
 • תרבות דיגיטלית

סמסטר ב'

 • מעבדה שיתופית 02
 • סמינר חקר בעיצוב
 • קורס בחירה (עיוני)
 • עיצוב לסביבת מציאות מדומה
 • סוגיות ליבה באקולוגיה
שנה ב'

סמסטר א'

 • פרויקט גמר
 • יזמות וניהול חדשנות בארגונים
 • קורס בחירה (סטודיו)
 • מתודולוגיות חדשניות בעיצוב
 • בינה מלאכותית ועיצוב

סמסטר ב'

 • פרויקט גמר (הנחיה אישית)
 • קורס בחירה (עיוני)