קורסי בחירה - אמנות

פיתוח יצירתיות 35240-11

מטרת הקורס
שחרור מחסימות ומעצורים המונעים את מיצוי הפוטנציאל האישי, הגברת היצירתיות, הרחבת המודעות,היכרות עם העולם הפנימי והדימויים האישיים כדי לאפשר יכולת התבטאות ייחודית בתחום היצירה החזותית.

תהליך
הקורס יתנהל במסגרת של עבודה קבוצתית משוחררת עם נתינת מקום לביטוי אישי. הסטודנטים יתרגלו טכניקות של הרפיה ודמיון מודרך, יחד עם אפשרות לביטוי עצמי חופשי באמצעות דימויים חזותיים ושימוש בכלי יצירה אמנותיים לבחירתם. כמו-כן, יערך דיון על העבודות שנוצרו בחומרים האמנותיים במהלך המפגש הקבוצתי.

נושאים שיחקרו בקורס

זהות עצמית – גילויים שונים של העצמי,העצמי האינטר-אקטיבי, העצמי המוכר,העצמי האבוד והמתהווה

גבריות ונשיות

חוויות מכוננות עצמי

דמויות משמעותיות והיחסים איתן

רגשות – אהבה ושנאה, קנאה ותחרות, חרדה וביטחון

חלומות-פשר וסמליות

דרישות הקורס
השתתפות פעילה ורצופה במפגשים, והכנת עבודה מסכמת המתארת את התהליך שעבר הסטודנט במהלך הקורס.