קורסי בחירה - תשע"ד

קורסי בחירה - תואר ראשון בעיצוב - סמסטר קיץ - תשע"ד
(שימו לב: קורסי הבחירה יינתנו בימים ב' ו ה')
 
קורסי תשתית וקורסי אנגלית מתחילים ב 6 ביולי.
קורסי הבחירה מתחילים ב 3 באוגוסט ומסתיים ב 12 בספטמבר.

יום שם הקורס נ.זיכוי ש"ש שעות שם המרצה
ב' 

וגם

ה'
2.5 4 09:00-13:00 עדי כתרי עיצוב
2.5 4 09:00-13:00 עיצוב
2.5 4 09:00-13:00
באומן שלומית
הופ יהונתן
עיצוב
2.5 4 13:00-17:00 ד"ר פרוסטיג ויקטור עיצוב
2.5 4 14:00-18:00 רוזוב יאשה עיצוב
2 2 10:00-12:00 ד"ר פרוסטיג ויקטור עיוני
2 2 09:00-11:00 דונר בתיה עיוני
א' מחנה חוף 2.5 4 09:00-13:00 בן צבי אורי עיצוב