קורסי בחירה - אמנות

אוצרות 35202-11

נקודות זכות:2.5

תהליך האוצרות הוא תהליך יצירתי, אינטלקטואלי ומקצועי מורכב. בבסיסו פיתוח רעיוני המושתת על מחקר של התופעה העומדת במרכז התערוכה בהקשרים התרבותיים בהם היא מוצגת. הקונספט האוצרותי מתורגם בסופו של דבר להצבה בחלל באופן שאמור לייצר חוויה ייחודית עבור הצופים, כאשר לעיצוב התערוכה ולמרכיבים הנוספים המלווים אותה (קטלוג, טקסט קיר, אתר וכו') תפקיד חשוב במהלך האוצרותי הכולל. מטרתו של קורס זה להפגיש את הסטודנטים עם המרכיבים של הפעולה האוצרותית, בהקשריה העכשויים. במהלך הקורס תיערך היכרות תיאורטית עם סוגיות מרכזיות באוצרות עכשווית בין היתר באמצעות חשיפה לתערוכות ואירועים אמנותיים בארץ ובעולם המדגימים פורמטים ותפיסות אוצרותיות שונות. במרכז הקורס ידרשו הסטודנטים לפתח קונספט לתערוכה שתעסוק בתופעה עיצובית מקומית. פיתוח ההצעה יכלול גם את אופן התצוגה של התערוכה.

במהלך הקורס תהייה התייחסות למרחבי התצוגה השונים הקיימים כיום תוך הבנה של הגורמים הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים, והתרבותיים העומדים מאחוריהם, והמשפיעים על הפעילות האוצרותית במסגרתם. הם ייחשפו לתמורות שהולידו לשינויים בתפישת המוזיאונים בעשורים האחרונים, בפעילות של גלריות מסחריות וציבוריות וכן לפריחתם של פורמטים חדשים של תצוגות השוברות את התפיסה המודרניסטית של חללי התצוגה של "הקוביה הלבנה".
 

מטרות הקורס:

 ·היכרות עם הפרקטיקה האוצרותית על מרכיביה השונים.

 ·פיתוח קונספט אוצרותי וקיום של תהליך מחקרי

 ·קונטקסטואליזציה של העשייה העיצובית בהקשרים רחבים מעבר לפעולה העיצובית עצמה.

 ·היכרות עם הסוגיות התיאורטיות עליהן מבוססת האוצרות העכשווית

פירוט נושאי הקורס:

 ·הגדרת התפקיד של האוצר והיכרות עם מודלים אוצרותיים שונים

 ·מתודולוגיות של מחקר אוצרותי

 ·רקע היסטורי של חללי תצוגה – מחדרי המוזרויות לקובייה הלבנה

 ·תערוכות מכוננות בהיסטוריה של האוצרות

 ·תצוגות מכוונות מקום site specific

 ·אוצרות כביקורת ממסדית

 ·שווקי האמנות והעיצוב החדשים – אוספים ואספנים

 ·האובייקט, האוסף והארכיון

 ·פורמטים אלטרנטיביים של אוצרות – אוצרות אקטיביסטית

 ·אוצרות לא מטריאלית

 ·אדריכלות מוזיאונים והשפעתה על התצוגות המוזאליות

 ·עיצוב תערוכות: יחסי אוצר-מעצב.

 ·אוצרות ומדיה חדשים

שיטת הוראה: שילוב של הוראה פרונטלית, עבודה בכיתה וביקורת עבודות

מרכיבי הציון: חובת נוכחות 80% לפחות כתנאי לקבלת ציון

הגשת קונספט אוצרותי 100% מהציון

רשימה ביבליוגרפית:

 

אזולאי, אריאלה. "המוזיאון החדש, הגדרות ותפקודים." קו. עורכים: משה ניניו, ויונה פישר. גיליון .10 1990. (עמ' חסר)

אפרת, צבי. "כרוניקה אדריכלית של חללי תצוגה".. אדריכלות מוזיאונים כיום. עורך: מוטי עומר. תל-אביב: אוניברסיטת ת"א, 2002. 11-22.

גרויס, בוריס. כוח האמנות, תל-אביב: פיתום. 2009. 51-61.

Arriola, Magali. "Towards a ghostly agency: A few speculations on collaborative and collective curating". manifesta Journal of contemporary curatorship n8, 2009-10

Crimp, Douglas. On the Museum's Ruins. The MIT P, 1995.

Clifford, J. ‘On Collecting Art and Culture’ in: The predicament of culture: twentieth-century ethnography, literature, and art, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1988. 215-254.

Hein, Hilde. "Introduction: From Object to Experience". The Museum in Transition. A Philosophical Perspective. Washington: Smithsonian Books, 2000. 1-16.

Malpas, Jeff. "Cultural Heritage in the Age of New-Media." In New Heritage, New Media and Cultural Heritage. Eds. Janice Affleck, Yehuda Kalay & Thomas Kvan, London: Routledge, 2008. 13-26.

Odoherty, Brian. " Inside the white cube: notes on a gallery spac "

http://www.societyofcontrol.com/whitecube/insidewc.htm

Ratnam , Niru.  "Art and Globalization". In Themes in Contemporary Art, Gill Perry and Paul Wood eds., New Haven and London, 2004. 276-313.

Strauss, Levi, David. "The Bias of the World: Curating after Szeeman & Hopps", 15-25. http://brooklynrail.org/2006/12/art/the-bias-of-the-world

Krysa Joasia. "Curating Immateriality: The Work of the Curator in the Age of Network Systems" DATA Browser 03, 2006.