קורסי בחירה - עיצוב

תרחישי אינטראקציה פיוטיים בעתיד טכנולוגי 35112-11

4 שעות,  2.5 נ"ז

הקורס מתאים כקורס בחירה לפקולטות אחרות במכון

 
תאור
הטכנולוגיה מתפתחת במהירות, לפעמים מהר יותר מאשר השימושים שלה. כך נוצרים לעיתים מוצרים חסרי הגיון מבחינת המשתמש, ומפותחות טכנולוגיות שמסתבר שאין להן שימוש.

בקורס "תרחישי אינטראקציה פיוטיים בעתיד טכנולוגי", סטודנטים מעיצוב יתמודדו עם שאלות על העתיד של האינטראקציה עם מיחשוב, במובן הרחב: לא רק המחשב והטלפון החכם, אלא כל המעורבות של חיישנים, בקרים ובינה ממוחשבת באובייקטים ובחלל שסובבים אותנו, בעבודה ובחיי הפנאי והרגש.

בכל סמסטר יושם דגש עם טכנולוגיה מתפתחת מסוימת, סביבה תוצג שאלה ספציפית, למשל:

- מראות וחלונות חכמים בסביבה הביתית והציבורית

- הפעלה חכמה של מכשירים בעזרת ניתוח הקשב של המשתמש

- אפיון תפקיד האינטראקציה עם רובוטים בסביבת בית הספר

- קריאה של מידע מגוף האדם ללא אמצעים חודרניים

הסטודנטים יכירו לעומק את הטכנולוגיה, על יכולותיה הצפויות ומגבלותיה המשוערות, ויעסקו בהזדמנויות שהיא מביאה לחוייות אנושיות המביאות בחשבון את מורכבותם של בני האדם.

יפותחו קונספטים שישלבו הבנה טכנולוגית עם חיפוש אחר איכויות של אסתטיקה, עניין וחדשנות בחוויה.

הקורס יהווה פלטפורמה טובה לשת"פ עם חברות טכולוגיה שיש להן טכנולוגיה חדשנית ושאלות לגבי השימושים העתידיים בהן.

במקרים שהדבר יהיה מעשי ותורם, ייעשה שימוש ברכיבים טכנולוגיים ואבי-טיפוס עובדים כדי לחקור את הטכנולוגיה המדוברת ואת החוויות שהיא מציעה.

תוצרים

תרחישי עתיד מנומקים של חוויות אינטראקטיביות. הדגש בתוצרים יושם על תקשורת של הקונספט והחוויה באמצעים "קלים" (לדוגמה סקיצות וידאו).

ציון

הציון יקבע על פי שילוב של נוכחות והשתתפות פעילה ( 15% ) ואיכות הקונספט והתוצר ( 85%).

ביבליוגרפיה נבחרת

· Löwgren, J. (2007). Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology (New edition.). MIT Press.

· Kolko, J. (2009). Thoughts on Interaction Design (1st ed.). Morgan Kaufmann.

· Dourish, Paul. Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction. The MIT Press, 2001.

· Moggridge, Bill. Designing Interactions. 1st ed. The MIT Press, 2007. Print.
Pirhonen, Antti et al. Future Interaction Design. Springer-Verlag London Ltd, 2005.

· Mackay, W. E., Ratzer, A. V., & Janecek, P. (2000). Video Artifacts for Design: Bridging the Gap Between Abstraction and Detail. In Proceedings of DIS 2000 (pp. 72-82). New York