קורסי בחירה - עיצוב

קיימות בקהילה - עיצוב ירוק והתערבות עירונית 39031-11

נושא הקורס:

שילוב בין מודעות סביבתית ולימוד עקרונות עיצוב ירוק לבין לימוד תכנים חברתיים ועשייה בשטח בשיתוף קהילה קיימת. הקורס יפתח את הקשר בין האקדמיה, הידע והיכולת לתכנון ולעשייה ירוקה, לבין הקהילה והצרכים בשטח.

מטרות הקורס:

חשיפה לתכנון ירוק ע"פ עקרונות הקייימות והאקולוגיה (הגברת מודעות סביבתית). למידה של עקרונות תכנון ירוק ושימוש בחומרים, טכניקות וטכנולוגיות ירוקות. חשיפה לתכנים חברתיים ולעבודה מעשית ומשימה אמיתית תוך התייעצות עם מזמין אמיתי באתר אמיתי בתנאים וצרכים נתונים. לימוד וניסיון בשימוש בחומרים ירוקים, ביצוע תכנון ירוק ופיתוח יכולות תקשורת עם קהילה, עבודה בשיתוף עם קהילה, וניסיון לביצוע פרוייקט אמיתי – או חלק ממנו - בתנאים אמיתיים.

מטלות הקורס:

עבודה בזוגות. משימות ביניים כוללות למידה על אלמנטים ירוקים, סיור/ים, סרט או קטעי סרט ועוד. הפרוייקט העיקרי כולל תיכנון פרוייקט בעיצוב פנים או בטיפול בשטחים סביב מבנה. תהליך העבודה כולל בניית פרוגרמה, לימוד ארגונומיה, פגישות עם המזמין (מתנ"ס, בי"ס, מבנה קהילתי וכדומה), פגישה עם הקהילה עצמה, פעילות ועבודה בשטח בשיתוף הקהילה ותיכנון, בניית רשימת חומרים, תקציב ולו"ז לביצוע הפרוייקט ועד ביצוע הפרוייקט – או חלק ממנו - בשיתוף הקהילה.
הסטודנטים המשתתפים בקורס נדרשים לעבוד עם הקהילה בהיקף של 28 שעות במהלך הסמסטר תמורת מלגה בגובה 1260 .

מבנה הציון:

פרוט המרכיב

אחוז בציון הסופי

פרוייקט עיקרי

 40%

מטלות ביניים

 20%

יוזמה ותרומה לקורס

20%

ביצוע הפרוייקט או חלק ממנו

20%