קורסי בחירה - עיצוב

קורס צילום 1 35212-11

צילום 1 הוא קורס של ארבע שעות שבועיות המהווה מבוא למדיום המרתק של הצילום בהיבטיו השונים. הקורס ישלב לימודים מעשיים ועיוניים. הקורס יעביר מושגים מעשיים בצילום, כמו למשל תפעול המצלמה, קומפוזיציה, שימוש במצבי אור שונים, עבודה בסטודיו לצילום וכן סיורים צילומיים.

חלקו העיוני של הקורס יסקור עבודות של אמני צילום חשובים ויקנה הבנה יותר עמוקה של מדיום הצילום בהיבטיו הרעיוניים . הדיונים והעבודות בקורס ידגישו את הקשר בין צילום ותרבות חזותית ויעסקו גם בנושאים של זהות אישית, תרבות וחברה.

מטרה נוספת של הקורס היא לאפשר ללומדים על ידי החומר שיועבר, שימוש יותר אפקטיבי בצילום ברמה האישית והמקצועית.

הנך נדרש/ת להשתתף בכל ההרצאות והפעילויות בכל שבוע, ולהגיש את כל העבודות הנדרשות בזמן. אם אין באפשרותך להשתתף בשיעור מסוים אנא הודע/י למרצה מראש.

פרויקט סיום יוגש בסיום הקורס ויישם את הנושאים שהועברו, בחירת הנושא תהייה אישית.

הציון הסופי של הקורס יורכב משילוב הערכות של עבודות הקורס ופרויקט הסיום.

ציוד נדרש
מצלמה: מצלמה דיגטאלית (Megapixel 6.0) Prosumerהניתנת להפעלה ידנית של מהירות התריס והצמצם (לא מצלמה אוטומטית No Pocket camera - )
מומלץ: מצלמת SLR דיגיטאלית וחצובה למצלמה.