קורסי בחירה - עיצוב

הצגת פרויקט 35141-11

תיאור הקורס:
הצגה והתנסות במכלול המרכיבים הצגה של פרויקט עיצובי. הקורס יתנהל כסדנה. הסטודנטים יכירו וילמדו את החשיבה והטכניקות של הצגת פרויקט אפקטיבית. כל סטודנט יתנסה ויציג שני פרויקטים. הסטודנט יכיר וילמד את עצמו כמציג פרויקט וילמד לשפר את יכולתו בתחום זה.
 
מטרת הקורס:
לימוד ושכלול היכולת להציג פרויקט עיצוב.
 
מהלך הקורס:
הקורס יתנהל בצורת סדנה בה כל משתתף יכין ויציג שני פרויקטים. כל הצגה וכל מציג יקבל משוב.
ציון יינתן על השתתפות ועל יכולת השתפרות בין הפרויקט הראשון לפרויקט השני.
 
נושאים שיכללו במסגרת הקורס:
שפת הגוף על מרכיביה השונים
הכנת הצגת הפרויקט
הצגת פרויקט כתקשורת בין אישית
שימוש בעזרים טכניים
עמידה בפני קהל
מצבי הצגה שונים
התמודדות עם התנגדויות
הצגה עצמית
 
דרישות הקורס:
השתתפות מלאה בקורס התנסות בהצגת פרויקט, מתן משוב לאחרים.