תנאי קבלה ללימודי התואר הראשון

 

סטודנטיות וסטודנטים יקרים - במסלולים האקדמיים ובלימודי מכינה

 

רכזנו עבורכם את התשובות לשאלות הנשאלות במדיומים השונים.

אנו מזמינים אתכם להמשיך ולשאול, כך שנוכל לסייע ולהקל על המצב.

 

 

האם הרשמה מאוחרת פוגעת בסיכויי הקבלה?

כן. ככל שתקדים להירשם ללימודים אקדמיים במכון, כך תגדיל את סיכויי קבלתך, וזאת מכמה סיבות:

  1. מכסת המקומות בתוכניות הלימוד מוגבלת, וקבלת המועמדים נבחנת גם לאור הישגיהם האקדמיים הקודמים (בגרות, פסיכומטרי וכו') וגם לאור מספר מקומות הלימוד שנותרו.
  2. במקרים מסוימים, קבלת המועמד ללימודים במכון מותנית בלימוד קורסים מקדימים במסגרת מכינות ההשלמה או בהשגת ציון פסיכומטרי, עוד לפני פתיחת שנת הלימודים. הקורסים במכינות ההשלמה נפתחים במועדים מוגדרים מראש, וגם מסיבה זו מומלץ להקדים להירשם ללימודים.

האם ניתן להתקבל ללימודים באופן חריג?

ככלל קיימת הקפדה על עמידה בכל תנאי הסף לכלל המועמדים וזאת, במטרה לשמור על איכות הסטודנטים ושמו הטוב של המכון ועל המוניטין שייצרו בוגריו לאורך שנים.
לפיכך, באופן עקרוני, אין חריגה גורפת בכל הקשור לקבלה ללימודים וקיימת דרישה לעמוד בכל דרישות הסף.  לאחר שמובאים בפני וועדת הקבלה כל הנתונים אודות המועמד/ת נשקלת קבלת המועמד/ת ללימודים מתוך ראיה הוליסטית ומלאה של כלל דרישות הקבלה. 
כל בקשה חריגה, כל מקרה לגופו, מועברות להחלטה של וועדת החריגים כחודש לפני תחילת שנת הלימודים, כדי שנוכל לבצע בקרת מתקבלים חריגים של עד, ולא יותר, משיעור 10% (כפי שמאושר ע"י המל"ג) ולאחר שנבדקו כל תנאי הסף הנדרשים.
המועצה להשכלה גבוהה מאפשרת לקבל ללימודים כסטודנט חריג עד 10% משיעור הסטודנטים בכל תכניות הלימודים.

אם ציון הפסיכומטרי/פסיכוטכני נמוך מעט מהציון הנדרש כתנאי הרישום, האם אפשר להתקבל "על תנאי"?

הקבלה למכון תלויה במילוי מכסת מקומות הלימוד. בקשה למועמדות תידון בוועדת קבלה, עד להשלמת כל דרישות הרישום ולרבות זאת הציון הפסיכומטרי/פסיכוטכני (מבחן התאמה).
 
למרות זאת, קיימים מקרים חריגים - אם נותרו מקומות לימוד לתוכנית הלימודים המבוקשת, תיתכן אפשרות של קבלה ללימודים במעמד "על תנאי", שבו מוגדר התלמיד כתלמיד שלא מן המניין – כאמור, בקשות ידונו בוועדת חריגים, כל מקרה לגופו.
 
 
תתכן חריגה (שאינה גורפת ונבחנת באופן קפדני וכאמור כל מקרה לגופו) בציון הסף של הבחינה הפסיכומטרית במקצועות הטכנולוגיים בלבד. וועדת החריגים יכולה להעניק דגש לציון הפסיכומטרי ה"כמותי" שכן הוא רלוונטי לטובת תכניות הלימודים הטכנולוגיות (רק במידה שהציון הרב תחומי גבולי) וזאת בהנחה שכל יתר תנאי הקבלה מולאו על פי הסף הנדרש (החריגה אינה כוללת בתכנית הלימודים טכנולוגיות למידה – שם לא ניתן לרדת מסף הדרישה באף מימד).
כנ"ל גם לגבי הבחינה הפסיכוטכנית (בחינת התאמה ללימודים), אשר ייחודית וייעודית לכל תכנית לימודים בהתאם למאפיינים הנדרשים.  גם כאן, ורק למועמדים הרשומים למסלולים הטכנולוגיים (להוציא טכנולוגיות למידה), קיימת סטיית תקן של עד 10 נקודות מן הנדרש (שוב, לא באופן גורף ... וזאת בהנחה שעמדו בסף כל דרישות הקבלה האחרות), מועמד שחרג מעבר ל – 10 נקודות (ועד לא יותר מ- 20 נקודות) ועדיין עומד בכל תנאי הקבלה באופן מלא והרהוט, יכולה וועדת החריגים (שמתכנסת כחודש לפני תחילת שנת הלימודים) לשקול באופן חריג ופרטני לקבלו ללימודים בסטטוס "על תנאי" אשר בו על הסטודנט/ית להוכיח יכולות למידה מהלך הלימודים ו/או להיבחן שוב ולקבל ציון נדרש.

פטורים מהצגת פסיכומטרי/פסיכוטכני:, אוכלוסיות:
הנדסאים – ממוצע "חיצוני" 80 ומעלה (בהתאם למועד קבלת הזכאות);
בעלי ממוצע בגרות 102 ומעלה, 
מועמדים בגיל 30 ומעלה וכן מועמדים אשר הציגו הצלחה בלימודים אקדמיים במוסדות מקבילים.

האם ניתן להתקבל לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובהנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה ללא מקצוע פיזיקה בבגרות? 

במידה שאין  ציון מספק בפיזיקה או שלא למדת בכלל, המכון מציע מכינת השלמה בפיזיקה וניתן  לבצע מכינה בפיזיקה לפני תחילת הלימודים (למועמדים שלא נקבע עבורם כי פיזיקה הוא תנאי קבלה הכרחי ללימודים)
במידה שכל ייתר תנאי הרישום עומדים בדרישות הקבלה, ניתן להתקבל ללימודים בסטטוס "מן המניין" ולבצע מכינה במהלך הלימודים, בסמסטר א'.
בכל מקרה, מומלץ לפנות למרכז לייעוץ והרשמה למידע נוסף.

תנאי קבלה להנדסאים 

הנדסאים עם ממוצע "חיצוני" (ממוצע ציוני הבחינות חיצוניות וציון פרויקט גמר) בציון  80 ומעלה (בתכנית "טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה" נדרש ציון של 85 ומעלה) פטורים מהצגת ציון בבחינה הפסיכומטרית. 
בהתאם להנחיות המל"ג, הפטור מותנה בכך שהזכאות לדיפלומה "התקבלה לא יותר משש שנים לפני מועד תחילת הלימודים האקדמיים".
 
הנדסאים המבקשים להתקבל ללימודי טכנולוגיות למידה יתבקשו לעבור ראיון אישי אצל ראש המחלקה או ממונה מטעמו.
 
הנדסאים הנרשמים ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה, מדעי המחשב ובעל תעודת הנדסאי בתחומים הזהים לתחומי הלימוד במכון, רשאים להגיש בקשה לפטורים מקורסים מסוימים, כפי שהפקולטה/ מחלקה תקבע.

תנאי קבלה למועמדים בני 30 ומעלה

מועמדים ללימודים מעל גיל 30 פטורים מהצגת ציוני בגרות וציון בבחינה הפסיכומטרית. מועמדים אלו יידרשו לעמוד בהצלחה במכינות מתמטיקה ופיזיקה (ללימודי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה וללימודי הנדסת תעשייה וניהול טכנולוגיה) ובמכינות מתמטיקה ומדעי המחשב (ללימודי מדעי המחשב).
את המכינות יש ללמוד לפני תחילת שנת הלימודים.
מועמדים לתכנית הלימודים "טכנולוגיות למידה" ו"טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה" יתבקשו לבצע מבחן התאמה ללימודים.

 

 

פורסם: 15/03/2020

עודכן לאחרונה: 19/12/2021