תנאי קבלה ללימודי התואר הראשון

 
 
 
 
 
 
 
 
תשובות
 
האם הרשמה מאוחרת פוגעת בסיכויי הקבלה?

כן. ככל שתקדים להירשם ללימודים אקדמיים במכון, כך תגדיל את סיכויי קבלתך, וזאת מכמה סיבות:

א. מכסת המקומות בתוכניות הלימוד מוגבלת, וקבלת המועמדים נבחנת גם לאור הישגיהם האקדמיים הקודמים (בגרות, פסיכומטרי וכו') וגם לאור מספר מקומות הלימוד שנותרו.

ב. במקרים מסוימים, קבלת המועמד ללימודים במכון מותנית בלימוד קורסים מקדימים במסגרת מכינות ההשלמה או בהשגת ציון פסיכומטרי, עוד לפני פתיחת שנת הלימודים. הקורסים במכינות ההשלמה נפתחים במועדים מוגדרים מראש, וגם מסיבה זו מומלץ להקדים להירשם ללימודים.
 
 
 
אם ציון הפסיכומטרי נמוך מעט מהציון הנדרש כתנאי רישום, האם אפשר להתקבל "על תנאי"?

הקבלה למכון תלויה במילוי מכסת מקומות הלימוד. בקשה למועמדות לא תידון בוועדת קבלה, עד להשלמת ציוני הפסיכומטרי*.
 
למרות זאת, קיימים מקרים חריגים:
 
אם נותרו מקומות לימוד לתוכנית הלימודים המבוקשת, תיתכן אפשרות של קבלה ללימודים במעמד "על תנאי", שבו מוגדר התלמיד כתלמיד שלא מן המניין - בקשות ידונו בועדת חריגים, כל מקרה לגופו.
 
 כדאי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית לפני תחילת הלימודים, משתי סיבות עיקריות:
 א. עומס הלימודים בשנה הראשונה רב מאוד, ומקשה על לימודים גם לבחינה הפסיכומטרית.
ב. תוצאות הבחינה הפסיכומטרית קובעות גם את מיון הרמה באנגלית, כך שהיבחנות בבחינה פסיכומטרית חוסכת את הצורך להיבחן בבחינת אמי"ר/ים. לכן, גם אם בקשה נדונה באופן חריג ואושרה קבלה "על תנאי", רצוי מאוד להבחן בבחינה הפסיכומטרית לא יאוחר ממועד יולי/ספטמבר שלפני פתיחת שנת הלימודים.
 
 *למעט האוכלוסיות: הנדסאים – ממוצע "חיצוני" 80 ומעלה (בהתאם למועד קבלת הזכאות); בעלי ממוצע בגרות 102 ומעלה

* למעוניינים בקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית, במסגרת המכון, ניתן לקבל פרטים במכינה הקדם אקדמית של HIT המכון הטכנולוגי חולון, בטלפון: 03-5026760, או בכתובת: https://www.hit.ac.il/mechina
 
 
האם ניתן להתקבל לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובניהול טכנולוגיה ללא מקצוע פיזיקה בבגרות?

במידה ואין לך ציון מספק בפיזיקה או שלא למדת בכלל, תוכל לבצע מכינה בפיזיקה לפני תחילת הלימודים. המכון מציע מכינת השלמה בפיזיקה. מומלץ לפנות למרכז לייעוץ והרשמה למידע נוסףבמידה ויתר נתוניך טובים, תוכל להתקבל ולבצע המכינה בסמסטר א'.
 
 
 
תנאי קבלה להנדסאים

הנדסאים עם ממוצע "חיצוני" (ממוצע ציוני הבחינות חיצוניות וציון פרויקט גמר) 80 ומעלה פטורים מהצגת ציון בבחינה הפסיכומטרית. הפטור מותנה בכך שהזכאות לדיפלומה התקבלה לאחר חודש ספטמבר 2012, או למי שסיים את לימודיו לתואר הנדסאי לא לפני שנת תשע"ג.
 
הנדסאים המבקשים להתקבל ללמודי טכנולוגיות למידה יתבקשו לעבור ראיון אישי אצל ראש המחלקה או ממונה מטעמו.
 
הנדסאים הנרשמים ללימודי הנדסה, ניהול טכנולוגיה, מדעי המחשב ובעל תעודת הנדסאי בתחומים הזהים לתחומי הלימוד במכון, רשאים להגיש בקשה לפטורים מקורסים מסוימים, כפי שהפקולטה/ מחלקה תקבע.
 
 
 
תנאי קבלה למועמדים בני 30 ומעלה

מועמד ללימודים שנולד לפני חודש אוקטובר 1988 פטור מהצגת ציוני בגרות וציון בבחינה הפסיכומטרית. מועמד זה יידרש לעמוד בהצלחה במכינות מתמטיקה ופיזיקה (ללימודי הנדסה וללימודי ניהול טכנולוגיה) ובמכינות מתמטיקה ומדעי המחשב (ללימודי מדעי המחשב).
את המכינות יש ללמוד לפני תחילת שנת הלימודים תשע"ט.