הליך הרישום

 

הליך הרישום

 

 
אפשר להירשם ללימודים באמצעות האתר, או במרכז לייעוץ והרשמה. מועמד יחויב בדמי הרשמה ע"ס 390 ש"ח (מועמדים לפקולטה לעיצוב יחויבו בדמי הרישום הבאים). הנרשמים באתר ייהנו מ-10% הנחה בדמי ההרשמה. על המועמד להציג את המסמכים הבאים כחלק מתהליך הרשמתו:
 
  • תמונת פספורט.
  • ציוני הבחינה הפסיכומטרית. מועמדים לכל הפקולטות והמחלקות, מלבד המועמדים לפקולטה לעיצוב. במידה וציינתם את שם המכון בטופס הרישום, ציון הפסיכומטרי יועבר למכון באופן אוטומטי ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה. מועמד שנרשם לבחינה הפסיכומטרית במועד הקרוב לזמן הרישום למכון, יציג על כך אישור.
  • ציוני תעודת בגרות מחו"ל, במידה והמועמד בוגר תיכון בחו"ל. תעודת הבגרות צריכה להיות מאושרת כשוות ערך לתעודת בגרות על ידי משרד החינוך (היחידה להערכת השכלה תיכונית מהארץ ומחו"ל, טל‘: 02-5601371/2). ציוני תעודות בגרות ישראליות מועברים למכון באופן אוטומטי ע"י משרד החינוך, למעט מקרים חריגים בהם המועמד יתבקש להציג הציונים בעצמו.
  • צילומי תעודות נוספות (הנדסאי, לימודים אקדמיים וכולי) מאושרים
  • מועמד שלמד במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ומבקש לקבל פטור מחלק מהקורסים במכון על סמך לימודיו האקדמיים הקודמים, נדרש להמציא את פירוט המקצועות (כולל סילבוס) ואת הציונים מלימודיו הקודמים מאושרים על-ידי המוסד שבו למד.
 
למועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה, מציע המכון מכינה קדם-אקדמית, מכינות השלמה ו/או בחינה פסיכוטכנית. למידע נוסף על המכינות
 
הודעות על שינויים או ביטולים בהרשמה - יתקבלו אך ורק בכתב! את ההודעות אפשר לשלוח לפקס‘: 03-5026559, או לתיבת דוא"ל limudim@hit.ac.il.
 
תשלום בגין הליך הרישום והקבלה למועמדים לפקולטה לעיצוב
 
כחלק מהדרישות של הליך הרישום, מועמדים לפקולטה לעיצוב יחויבו בדמי הרישום הבאים:
הרשמה למחלקה אחת - 640 ש"ח (כולל 250 ש"ח עבור תהליך המיון).
הרשמה לשתי מחלקות - 750 ש"ח (כולל 360 ש"ח עבור תהליך המיון).
אין החזר דמי הרשמה למועמד שלא התקבל ללימודים, או למועמד שביטל את הרשמתו
 
בקשה לשינוי מסלולי לימוד לתואר הראשון, לאחר מסירת טופס הרישום

בקשה לשינוי מסלולי לימוד שבהם בחר הנרשם, אפשר להגיש על טופס מיוחד, תוך כדי תקופת הרישום. את הטופס יש להגיש למרכז לייעוץ והרשמה לאישורה של ועדת הקבלה.
בקשת העברה ממחלקה למחלקה בפקולטה לעיצוב, אפשר להגיש עד מועד בחינת המיון של השלב הראשון בלבד, כמפורט בפרק הסוקר את הפקולטה לעיצוב.
 
בקשה לפטורים

זכאים להגיש בקשות לפטורים סטודנטים, שלמדו לימודים אקדמיים לתואר ראשון במכללות ובאוניברסיטאות, המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה או משרד החינוך. מתן הפטורים הוא אישי לכל מועמד ומבוסס על גיליון ציונים.
על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה, אפשר להכיר בחלק מן הקורסים הנלמדים בבתי-הספר להנדסאים, המוכרים על ידה, כפטורים מקורסים הנלמדים במכון, ובלבד שדיפלומת ההנדסאי בתחום הנלמד.

התנאי למתן הפטורים הוא הצגת תעודת גמר פורמלית (דיפלומה) של מה"ט ושל המוסד, שבו למד ההנדסאי, עם גיליון ציונים. מתן הפטורים מותנה בציון ממוצע של 80 ויותר, בבחינות החיצוניות ובפרויקט הגמר. הפטור מותנה בכך שהזכאות לדיפלומה התקבלה לאחר חודש ספטמבר 2014, או למי שסיים את לימודיו לתואר הנדסאי לא לפני שנת תשע"ג.
סך הפטורים בתוכניות הלימודים הארבע שנתיות יהיה עד ל-30 נקודות זכות. ובתוכניות הלימודים התלת שנתיות עד 21 נקודות זכות, מסך נקודות הזכות הנדרשות לתואר.

את הבקשות ניתן להגיש במהלך קיץ תשע"ט ולאחר הודעת הקבלה למכון.