מדעי המחשב

שנה א' - סמסטר אביב
קורס שיעור תרגול ש"ס נ"ז
21151 חשבון אינפי 1 5 3 8 6.5
20066 מתמטיקה בדידה 4 2 6 5
61101 מבוא למדעי המחשב 4 2 6 5
20077 אלגברה לינארית 4 2 6 5
סה"כ 26 21.5
 
 
שנה א' - סמסטר קיץ
קורס שיעור תרגול ש"ס נ"ז
21152 חשבון אינפי 2 4 2 6 5
61203 מבנה המחשב ותורת המיתוג 3 2 5 4
61104 מבני נתונים 3 2 5 4
61108
סדנה מתקדמת בתכנות
2 2 4 3
לימודים כלליים
2 0 2 2
סה"כ 22 18