צללית של של אנשים
פרופ' אודי רוטיץ
ראש התוכנית לתואר שני במדעי המחשב

כחלק מחזון המכון לעידוד מצויינות, בית הספר ללימודי מדעי המחשב מציע לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינים ללמוד לתואר שני במדעי המחשב במסגרת המסלול הישיר.

ייעוץ והרשמה
6404*
מזכירות סטודנטים
03-5026998

קהל היעד

מסלול זה יאפשר לסטודנטים מצטיינים לסיים את לימודיהם לתואר ראשון ולתואר שני מחקרי במדעי המחשב תוך ארבע שנים (במקום חמש שנים במסלול הרגיל).

כך יכולים הסטודנטים ליהנות משני העולמות – מצד אחד לימודים מואצים ומצד שני העמקת הידע ורכישת ניסיון מחקרי (מסלול עם וללא תזה) שיעניק להם יתרון בהשתלבות בתעשייה ויסלול את דרכם לקריירה אקדמית מחקרית.

על תוכנית הלימודים

הסטודנטים המצטיינים והמעוניינים יגישו מועמדות להמשך ישיר לתואר שני (עם או ללא תזה) כבר במהלך שנה ב' ללימודים.

עם קבלתם למסלול יוכלו להירשם לקורסי התואר השני.

שכר לימוד

שכר הלימוד של המסלול הישיר לתואר שני הינו שכר לימוד למשך 4 שנים: שנתיים שכ"ל לתואר ראשון ושנתיים שכ"ל לתואר שני.

תנאי קבלה

סטודנטים מצטיינים בשנה ב' בתוכנית לתואר ראשון במדעי המחשב במועד הגשת הבקשה ולאחר עמידה בתנאי ועדת הקבלה.