תוכנית הלימודים

 
משך הלימודים לקבלת התואר הינו שנתיים במתכונת של שני ימי לימודים בשבוע בשעות אחר הצהריים או בימי שישי. הלימודים מתפרסים על פני חמישה עד שישה סמסטרים. בכל סמסטר נלמדים שניים עד שלושה קורסים. קורס אופייני מקנה 3 נ"ז (נקודות זכות) ונמשך כשלוש שעות מדי שבוע.

לצורך השלמת הלימודים וזכאות לתואר יצטרך הסטודנט ללמוד ולעבור את הקורסים כדלקמן:
שמונה קורסי חובה – 24 נ"ז
חמישה קורסי בחירה – 15 נ"ז
עבודת גמר – 6 נ"ז
בנוסף על הסטודנט להשתתף בארבעה ערבי עיון פקולטטים במהלך הלימודים.

תוכנית הלימודים לבוחרים בהתמחות או בתחום בחירה

בפני הסטודנט עומדות 4 אפשרויות:
  1. לבחור תחום בחירה הנדסת מערכות.
  2. לבחור תחום בחירה אבטחת איכות ואמינות.
  3. לא לבחור תחום בחירה או בהתמחות ספציפית.
 
סטודנט שבחר בתחום קורסי בחירה או בהתמחות נדרש ללמוד 5 או 6 מקצועות מהתחום במקום 5 מקצועות הבחירה. כמו כן יתכנו דרישות מסויימות לגבי קורסי החובה. בנוסף, סטודנט הבוחר בהתמחות או בתחום בחירה חייב לבצע עבודת גמר בתחום ההתמחות. סטודנט שלא בחר בהתמחות ספציפית או בתחום בחירה נדרש לקחת 5 מקצועות בחירה מתוך סל מגוון של מקצועות, כולל מקצועות הבחירה השונים.

תואר מוסמך .M.Sc בניהול טכנולוגיה יוענק לאחר מילוי כל ההתחייבויות ועמידה בכל הדרישות הלימודיות הכוללות סיום בהצלחה של לימודי כל הקורסים, עמידה בבחינת גמר ואישור ראש התוכנית.