תוכנית הלימודים

 
משך הלימודים הכולל לקבלת התואר הינו שנתיים במתכונת של שני ימי לימודים בשבוע בשעות אחר הצהריים או בימי שישי. הלימודים מתפרסים על פני חמישה עד שישה סמסטרים. בכל סמסטר נלמדים שניים עד שלושה קורסים. קורס אופייני מקנה 3 נ"ז (נקודות זכות) ונמשך כשלוש שעות מדי שבוע.
 
לצורך השלמת הלימודים וזכאות לתואר יצטרך הסטודנט ללמוד ולעבור את הקורסים כדלקמן:
7 או 8 קורסי חובה – 21 או 24 נ"ז
5 או 6 קורסי בחירה – 15 או 18 נ"ז
עבודת גמר – 6 נ"ז
סה"כ - 45 נ"ז

בנוסף על הסטודנט להשתתף בארבעה ערבי עיון פקולטטים במהלך הלימודים.
תואר מוסמך .M.Sc בניהול טכנולוגיה יוענק לאחר מילוי כל ההתחייבויות ועמידה בכל הדרישות הלימודיות הכוללות סיום בהצלחה של לימודי כל הקורסים, עמידה בבחינת גמר על עבודת הגמר ואישור ראש התוכנית.