תוכנית הלימודים

 
משך הלימודים הכולל לקבלת התואר הינו שנתיים במתכונת של שני ימי לימודים בשבוע בשעות אחר הצהריים או בימי שישי. הלימודים מתפרסים על פני חמישה עד שישה סמסטרים. בכל סמסטר נלמדים שניים עד שלושה קורסים. קורס אופייני מקנה 3 נ"ז (נקודות זכות) ונמשך כשלוש שעות מדי שבוע.

לצורך השלמת הלימודים וזכאות לתואר יצטרך הסטודנט ללמוד ולעבור את הקורסים כדלקמן:
7 או 8 קורסי חובה – 21 או 24 נ"ז (בהתאם למסלול/תחום בחירה)
5 או 6 קורסי בחירה – 15 או 18 נ"ז (בהתאם למסלול/תחום בחירה)
עבודת גמר – 6 נ"ז
סה"כ - 45 נ"ז
 
בנוסף על הסטודנט להשתתף בארבעה ערבי עיון פקולטטים במהלך הלימודים.

בפני הסטודנט עומדות 4 אפשרויות:
  1. לבחור תחום בחירה הנדסת מערכות
  2. לבחור תחום בחירה אבטחת איכות ואמינות
  3. לבחור בתחום בחירה כללי בניהול טכנולוגיה
  4. לבחור במסלול התמחות של ניהול טכנולוגיות מידע

 

סטודנט הבוחר בהתמחות או בתחום בחירה חייב לבצע את עבודת גמר בתחום הספציפי.

תואר מוסמך .M.Sc בניהול טכנולוגיה יוענק לאחר מילוי כל ההתחייבויות ועמידה בכל הדרישות הלימודיות הכוללות סיום בהצלחה של לימודי כל הקורסים, עמידה בבחינת גמר על עבודת הגמר ואישור ראש התוכנית.