לוח שנה אקדמי - תשע"ה

 
לוח שנה אקדמילוח שנת הלימודים תשע"ה (2014 – 2015)

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

האירוע

יום ותאריך

 
א' היום הראשון ללימודים יום א' ב' חשוון 26.10.2014
חנוכה יום א' כ"ט כסלו 21.12.2014 חופשה
היום האחרון לסמסטר יום א' ה' שבט 25.1.2015
מועדי א' 26.1.2015-20.2.2015
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום א' ג' אדר 22.2.2015
ערב פורים יום ד' י"ג אדר 4.3.2015 לימודים מסתיימים ב 16:00
פורים יום ה' י"ד אדר 5.3.2015 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום ה' י"ג ניסן 2.4.2015
פסח 3.4.2015-11.4.2015 חופשה
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום ד'
 
כ"ו ניסן
 
15.4.2015
 
הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ג' ב' אייר 21.4.2015 הלימודים מסתיימים בשעה 18:00
יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ד' ג' אייר 22.4.2015 חופשה
יום העצמאות יום ה' ד' אייר 23.4.2015 חופשה
שבועות יום א' ו' סיון 24.5.2015 חופשה
טקס חלוקת תארים-
תואר ראשון ותואר שני
יום ה' י"ז סיון 4.6.2015
היום האחרון לסמסטר ב' יום ו' י"ח סיון 5.6.2015
*השלמות ימי לימוד לסמסטר ב' יום א' כ' סיון 7.6.2015
ביום זה יינתנו שעורי יום ד'
יום ב' כ"א סיון 8.6.2015
ביום זה יינתנו שעורי יום ה'
מועדי א' 3.7.2015- 9.6.2015
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום א' י"ח תמוז 5.7.2015
צום ט' באב יום א' י' אב 26.7.2015 לא יתקיימו לימודים ביום זה
היום האחרון לסמסטר קיץ יום ו' כ"ז אלול 11.9.2015
מועדי א' 16.10.2015 - 16.9.2015
תשע"ו היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ו יום א' ה' חשון 18.10.2015
 
 
הערה: *בסמסטר ב' ייתכנו שיעורי השלמה נוספים במקום שיעורים שלא מתקיימים עקב הפסקות לימודים בימי ד' בשעות 16:00-22:00. על מרצים המעוניינים להוסיף שיעורי השלמה לתאם זאת מראש עם מינהל הסטודנטים.
 
טקסים
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל יום ד' י"ב חשון 5.11.2014
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס לזכר יום השואה והגבורה יום ד' כ"ו ניסן 15.4.2015
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום ג' ב' אייר
21.4.2015
הטקס יתקיים בשעות
13:00-14:00
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים
טקס חלוקת תארים תואר ראשון ותואר שני יום ה' י"ז סיון 4.6.2015
הטקס יתקיים בשעות
הערב