לוח שנה אקדמי - תשפ''א

 
לוח שנה לשנת הלימודים האקדמית תשפ''אלוח שנת הלימודים תשפ''א (2020 – 2021) 

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 
לתשומת לבכם, המכון יעשה כל מאמץ על מנת לקיים את לוח השנה כפי שפורסם אולם שומר על הזכות לבצע שינויים בשל אילוצים שונים.
 

סמסטר

האירוע

יום ותאריך

 
א'

היום הראשון ללימודים

 

יום א' 18.10.2020  
חופשת חנוכה יום א' 13.12.2020 חופשה לסטודנטים
היום האחרון לסמסטר יום א' 17.1.2021  
מועדי א' 12.2.2021 עד 18.1.2021
ב' היום הראשון לסמסטר ב' יום ד' 17.2.2021  
תענית אסתר יום ה' 25.2.2021 הלימודים מסתיימים ב 16:00
פורים יום ו' 26.2.2021 חופשה
היום האחרון ללימודים לפני חופשת פסח יום ה' 25.3.2021  
פסח 3.4.2021 - 26.3.2021 חופשה
היום הראשון ללימודים אחרי חופשת פסח
יום א'
4.4.2021  
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ד'
7.4.2021
הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ג' 13.4.2021 הלימודים מסתיימים בשעה 19:00
יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ד' 14.4.2021 חופשה
יום העצמאות יום ה' 15.4.2021 חופשה
שבועות

ימים

א'-ב'

16-17.5.2021

חופשה
היום האחרון לסמסטר ב'
יום ג'
1.6.2021
 
מועדי א' 2.6.2021 עד 25.6.2021
קיץ היום הראשון לסמסטר קיץ יום א' 27.6.2021  
צום ט' באב יום א' 18.7.2021 חופשה
היום האחרון לסמסטר קיץ יום א' 5.9.2021  
מועדי א' 10.09.2021 עד 15.10.2021
תשפ"ב היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשפ"ב יום א' 17.10.2021
 
 
 
טקסים
טקס לזיכרו של יצחק רבין ז"ל יום ה' 29.10.2020
הטקס יתקיים בשעות 13:00-14:00. 
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים.
טקס יום הזיכרון  לשואה ולגבורה יום ה' 8.4.2021
הטקס יתקיים בשעות 10:00-11:00. 
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים.
טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וניפגעי פעולות איבה יום ג'
13.4.2021
הטקס יתקיים בשעות 13:00-14:00. 
בשעת הטקס לא יתקיימו לימודים.

 

פעילות אגודת הסטודנטים

 

פעילות אגודת הסטודנטים תתקיים ע"פ הנחיות משרד הבריאות.

הפעילות מותנית בהנחיות משרד הבריאות.

הפנינג תחילת שנת הלימודים 18-20.10.2020
הפנינג פתיחת הלימודים בשלושת
הימים הראשונים של סמסטר א'
הפנינג פורים 24.2.2021
הפסקות לימודים בנות שעה בין השעות:
13:00-14:00 ו- 16:00-17:00
יום הסטודנט
באחד מימי חמישי בסמסטר ב' - טרם נקבע תאריך מדויק