ועדות משמעת

פרוטוקול ועדת משמעת עליונה מתאריך 2/1/17

 

נכחו:
פרופ' ציון אביטל- יו"ר הועדה, ד"ר אירנה מילשטיין, פרופ' בן ציון שקליאר, פרופ' איליה ריפס  והגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
 
מרכזת הועדה:
 
ועדת משמעת עליונה דנה בערעורה של סטודנטית לגבי החלטות שהתקבלו בועדת משמעת מוסדית שהתקיימה ב- 4.12.16.

המקרה: הסטודנטית מואשמת בהפרה של הוראות הקשורות לבחינה והתנהגות שיש בה פגיעה בכבודם, בגופם של עובד המכון.

החלטת הועדה:
הועדה בחנה מחדש את חומרי ועדת משמעת המוסדית ולאחר דיון מעמיק הועדה החליטה כי לא הוצגו חומרים חדשים המצדיקים את קבלת הערעור. לאור זאת החליטה הועדה לדחות את ערעורה של הסטודנטית.

הועדה מאשרת את הסנקציות שנקבעו ע"י ועדת משמעת מוסדית בתאריך 4.12.16: הערה בתיק האישי, פסילת הקורס והרשמה לקורס חוזר רק בסמסטר א' תשע"ח והרחקה על תנאי באם תוגש נגד הסטודנטית תלונה נוספת לועדת משמעת.