ועדות משמעת

פרוטוקול ועדת משמעת מתאריך 7/4/19


נכחו:
ד"ר נעמי זיתוני - יו"ר הוועדה
חברים: ד"ר דן כהן וקס, גב' נעמה שטיינבוק, גב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי ומר נדב לוי- נציג אגודת הסטודנטים  
משתתפים: עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר 
מרכזת הוועדה: יערה גולן

 

הוועדה דנה בארבע תלונות:  

 

תלונה מס' 1:

התלונה הוגשה ע"י אחראית משגיחים במדור בחינות כלפי הסטודנטית מהפקולטה לעיצוב במחלקה לעיצוב פנים.

  
גרסתה של המשגיחה:

"הסטודנטית, בזמן הבחינה, עשתה את המבחן עם פלאפון פתוח על השולחן ודפי נוסחאות של הבחינה פתוחים". 


גרסת הסטודנטית:

"חומר הבחינה היה לידי, אך לא נעזרתי בדפים האלו. לא הייתי צריכה את הדפים, רוב התשובות הן מהלימוד מהאינטרנט, אפילו אם הייתי צריכה למצוא תשובות- לא יכולתי להיעזר בדפים. בנוסף, הייתי בלחץ ללא שינה מרוב למידה למבחנים אחרים."


החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנטית אשמה לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת קורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 2:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי הסטודנטים שני סטודנטים מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. 


גרסה המשגיחה:

בשעה 12:00 שעת סיום המבחן (ללא תוספת זמן) עמדתי והשגחתי שהסטודנטים ימסרו את מחברות הבחינה. הכיתה קטנה והיו 31 סטודנטים. לפתע ראיתי שאצל הסטודנט שיש יותר מידי מחברות והוא ביקש עוד מחברת. בדקתי וראיתי שהוא מחזיק מחברת נוספת של סטודנט אחר". 


גרסת הסטודנט הראשון:

"ניגשתי למועד ב' על מנת לשפר ציון שקיבלתי במועד א'. הכיתה בה נבחנו הייתה קטנה וישבתי עם הסטודנט אחר במרווח של כיסא בלבד. בדר"כ אנחנו יושבים במרווח של שני כיסאות. הבחינה הייתה עם חומר פתוח ושמתי את ערמת דפים שלי ומחברת בחינה על הכיסא (סיימתי מחברת בחינה אחת ולקחתי נוספת). גם הסטודנט הניח את הדפים שלו על אותו כיסא. כאשר הכיתה התחילה להתפנות, הבוחנת ביקשה שאעבור מקום ופתאום שמעתי את הבוחנת  שהיא תפסה מחברת בחינה והתחילה לצעוק עלי. אין לי מושג איך המחברת שלי הגיעה לסטודנט השני, סטודנטים נוספים שהיו בכיתה באו לקראתי, הגנו עלי ואמרו למשגיחה שלא עשיתי כלום. מנקודה זאת לא יכולתי להמשיך את הבחינה ונותרו לי עוד שתי שאלות". 

 

גרסת הסטודנט השני:

"נבחנו עם חומר פתוח והיינו הכיתה קטנה וצפופה וחלקנו כיסא יחד ובאיזשהו שלב התפנה מקום והמשגיחה אמרה לשי לעבור מקום ואני לקחתי, מתוך אינסטנט ובטעות, את המחברת שלו ואז המשגיחה צעקה עליו. 

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנטים אינם נמצאים אשמים. 
חברי הוועדה ממליצים למזכירות האקדמית לאפשר לשני הסטודנטים לגשת למועד מיוחד בשל התערבותה של המשגיחה בעת הבחינה שהוציאה את הסטודנטים מריכוז ומנעה מהם לסיים את הבחינה. 
בנוסף, רצוי להימנע לקיים בחינות בכיתות קטנות וצפופות שלא מאפשרות לסטודנטים מקום מינימלי לבצע בחינה. וודאי שבבחינות עם חומר פתוח יש לאפשר, מרווח של (לפחות) שני כיסאות מסטודנט לסטודנט ואפשרות להניח חפצים. 

 

תלונה מס' 3:

התלונה הוגשה ע"י מרצה כלפי סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב. 


גרסת המרצה:

"הסטודנט הגיש תרגיל שהועתק בשינויים קלים מתרגיל שהוגש בעבר ע"י תלמיד אחר. לאור זאת, הודעתי לו שהוא איבד את זכאותו להיבחן ולקבל ציון בקורס. הסטודנט לא הכחיש את ההעתקה ובתגובה להודעתי הוא שלח לי את ההודעה הבאה במייל: "רק בזבזת לי את הזמן, אם הייתי יודע שלא תגיש אותי למבחן בסוף לא הייתי בא לשיעורים מלכתחילה". אני מבקש שהוועדה תבהיר לו את העניין ע"י ענישה מתאימה, שתתייחס הן לניסיון ההונאה, והן להתבטאות החצופה כלפיי". 

 

גרסת הסטודנט:

"אין לי מה להוסיף למקרה ולטופס התלונה שהוגשה". 
ד"ר זיתוני:" יש קוד התנהגות שאנו רוצים שישמר. מרצה באשר הוא, אינו חבר שלך, גם אם לא נראה לך משהו, ועלייך לפנות אליו בצורה נאותה". 

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיפים 6.4 ו- 6.7 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת קורס, מתן 15 שעות התנדבותיות לאגודת הסטודנטים והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 4:

התלונה הוגשה ע"י מרצה כלפי שני סטודנטים (אחים תאומים) מהפקולטה להנדסת חשמל.  


גרסת המרצה:

"בבדיקת המחברות של שני הסטודנטים הנ"ל הבחנתי כי המחברות קרובות מאוד לזהות מוחלטת (למעט טעויות קטנות בהעתקה). דוגמא: שאלה מס' 4, הפתרון הינו פתרון לא שגרתי ולא נכון, וזהה לחלוטין בין שני הסטודנטים. דוגמא נוספת: שאלה מס' 3, העתקה מושלמת של פ' שמומשה בשפת C, עם שמות משתנים ופרמטרים זהים, פקודות בסדר זהה, וכו' – למעט טעות העתקה, שסטודנט אחד כתב שהמשתנה שווה 2, והשני כתב שהמשתנה שווה 7 (כי ה-2 דומה בכתב היד למספר 7). שאלה מספר 2 – שוב, התשובות שגויות ברובן (יש מספר סעיפים), השגיאות הן ייחודיות לשני הסטודנטים האלה, וזהות בין שני הסטודנטים – למעט זה שסטודנט אחד כתב במקום i סימן מתמטי של עצרת שנראה כמו סימן קריאה (!). הסימן של עצרת לחלוטין לא רלוונטי לשאלה. לסיכום – מחברות זהות בצורה בלתי סבירה ומאוד מאוד בולטת".

 

גרסת הסטודנט, הראשון:

"אני ואחי למדנו ביחד למבחן, עשינו סימולציה לפני הבחינה וזה מסביר את הדמיון בין שתי הבחינות. 
לקחנו חודש הפסקה כדי ללמוד יחד למבחן. ישבנו אחד מהשני במרחק של 3 שורות, לא העתקנו ולא הייתי מסכן את התואר שלי. 

 

גרסת הסטודנט השני:

"מדובר בקורס שמשכנו משנה ראשונה לשלישית, ישבנו יחד מהבוקר עד הערב במשך 3 שבועות לפני הבחינה, אז התעצבנו יחד בקורס הזה. גם אם רצינו להעתיק בבחינה, לא יכולנו כי יש 4 בוחנות ואחי ישב 3 שורות מעלי". 

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי שני הסטודנטים אשמים לפי סעיף 6.4 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת קורס, מתן 20 שעות התנדבותיות לאגודת הסטודנטים והערה בתיק האישי, לכל אחד מהם.