ועדות משמעת

פרוטוקול ועדת משמעת מתאריך 5/3/19


נכחו:
 ד"ר נעמי זיתוני - יו"ר הוועדה
חברים: ד"ר מאיר ארבל, ד"ר דן כהן וקס, גב' נעמה שטיינבוק ומר נדב לוי- נציג אגודת הסטודנטים  
משתתפים: עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר – לא נכחה
מרכזת הוועדה: יערה גולן

 

הוועדה דנה בשתי תלונות:  

 
תלונה מס' 1:

התלונה הוגשה ע"י ראש היחידה ללימודי אנגלית ומשגיחה במדור בחינות, בקורס אנגלית כלפי סטודנט מהפקולטה לניהול טכנולוגיה.  

 

גרסת ראש היחידה:

"קיבלתי טלפון ממרצת הקורס. המרצה נכנסה בעת הבחינה להשיב על שאלות הסטודנטים בבניין 6. המרצה התקשרה כדי לדווח על סטודנט שעושה מהומה בכיתה בשל טלפון שנמצא בכיסו ונאמר לסטודנט שבחינתו תיפסל. לאור הסיטואציה שקרתה בכיתה, נאלצנו לתת הערכת זמן. כשאני הגעתי לכיתה, באודיטוריום בבניין 6, ראיתי את המרצה והמשגיחה הולכות אחרי הסטודנט שיצא עם הבחינה בידו. 
ביקשתי מהסטודנט, כ- 3 פעמים, למסור לי את הבחינה והוא צעק, איים וסירב. אני משכתי לו את הבחינה והוא דחף אותי בכוח וצעק שהוא יתלונן עלינו והחשבון שלנו לא נסגר ושנשמע ממנו. אני, המרצה והמשגיחה חששנו שהסטודנט יתנקם ויפגע בנו. עמדתי בפני שתי אופציות: לפסול את הבחינה ל- 120 סטודנטים, או למשוך מידיו את הבחינה וכאמור, בחרתי באופציה השנייה". 
ד"ר ארבל: "התגובה של הסטודנט, באקט של אלימות, אולי קרתה בגלל שמשכת לו את הבחינה מהיד"? 
ראש היחידה: "המצב הזה לא היה צריך להגיע לסיטואציה הזאת. אני עמדתי בפני שתי אופציות שציינתי, לא דחפתי אותו! הסברתי לו שע"פ התקנון אסור לו לצאת עם הבחינה והוא סירב למסור לי את הטופס". 
ד"ר ארבל: "אני חושב שזאת הייתה טעות להתעמת עם הסטודנט, זה לא התפקיד שלנו להיות שוטרים והפעולות שננקטו מיותרות לחלוטין." 
ראש היחידה: "פעלתי מתוך אינטרס לשמור על טוהר הבחינות- זה תפקידי ושאלתך לא מכובדת. כיצד אתה היית נוהג במקומי, כמרצה וכראש יחידה"? 
ד"ר ארבל: "אני הייתי מאפשר לו לצאת עם הבחינה ומונע משאר הסטודנטים לצאת מהכיתה. שוב אני אומר, יכול להיות שתגובתו הייתה כאינסטינקט שלו למשוך את הטופס כנגד הפעולה שלך ולכן נבע האקט של האלימות".
שטיינבוק: "הדיון הזה לא קשור לוועדת משמעת". 
ד"ר רבינוביץ: "הוא לא תקף אותי מיוזמתו, אלא כתגובה אינסטינקטיבית למשיכת המבחן, אך הוא איים עלי כשהוא אמר שנשמע ממנו ושהוא יסגור אתנו חשבון". 
גרסת המשגיחה: "בזמן הבחינה היינו 4 משגיחים באודיטוריום בבניין 6 ואני ליוויתי את הסטודנטים לשירותים. 
ליוויתי את הסטודנט והבחנתי בבליטה בכיסו, ביקשתי לדעת אם יש בכיסו פלאפון והוא השיב בחיוב. 
אמרתי לו שהסברתי בתחילת הבחינה לכל הסטודנטים להכניס ניידים ללא רטט לתוך התיקים ולהסיר שעונים חכמים
תגובתו הייתה שכך הוא נוהג במבחנים, להשאיר את הנייד בכיס, והוא לא רואה בכך בעיה והשתמש כמה פעמים במילה "גברתי" בצורה מזלזלת. סיפרתי למרצה על המקרה. יצאתי ללוות סטודנט אחר לשירותים ואז נקלעתי לוויכוח סוער בין המרצה לבין ראש היחידה כאשר הסטודנט נאבק עם ראש היחידה ללימודי אנגלית והם מושכים אחד מהשני את טופס בחינה". 

 

גרסת הסטודנט:

"זהו מבחן ראשון שבו אני נבחן באנגלית, אינני מכיר את ההתנהלות בבחינה הזאת ואם יש לה נהלים שונים משאר הבחינות. בנוסף, בעבר נכוויתי מגניבת פלאפון והעובדה שזוהי פעם ראשונה שאני נבחן לא עם הכיתה האורגנית שלי החדיר בי חשש מיותר שאצא מהריכוז בבחינה עצמה ורציתי להיפטר מחשש זה.  
יצאתי לשירותים כאשר הפלאפון גלוי לעין, כשיצאתי מהשירותים המשגיחה מתריסה כלפי שיש עלי פלאפון ושאני עובר 
על חוקי הבחינה. הרגשתי כאילו אני כבר "מסומן" אצלה. 
מאותו רגע הייתי נסער ועניתי תשובות מתוך כעס, התיישבתי בכיתה ואז ד"ר סנדרה נכנסה, נראה שהיא התעדכנה מהמשגיחה לגבי המתרחש, פנתה אלי, מסרה לי שהבחינה שלי נפסלה וביקשה ממני לצאת איתה החוצה. בשל החשש בחוסר זמן והייתי גם נסער לא רציתי לצאת במצב כזה, רציתי להירגע על הכיסא. בדיעבד, ברור לי שהייתי צריך לפעול אחרת ולצאת יחד עם המרצה. ההתנהלות שלי הייתה אמוציונאלית ולא פעלתי בהגיון. 
לאחר שנמסר לי שהבחינה שלי פסולה, הייתי נסער וביקשתי לצאת מהאודיטוריום וביקשתי מראש היחידה ללימודי אנגלית ומהמרצה לבחון את המקרה אצל ההנהלה והן בתגובה דורשות ממני את הבחינה, לאחר כמה פעמים שהן דרשו, רבינוביץ התקדמה לעברי על מנת לקחת מידי את הבחינה וחטפה אותה ממני. אני בתגובה נסוגותי לאחור, איני זוכר בשום שלב שבו נאבקתי או חלילה הרמתי יד. חשוב לי לציין שאני בן אדם עם ערכים, לא התכוונתי לפגוע בטוהר הבחינות ולא בכבוד האדם. שלחתי מכתב התנצלות לפקולטה לאנגלית ואני מבין שההתנהגות שלי לא הייתה נכונה באותם רגעים".

 

החלטת הוועדה:
הוועדה סיכמה והבהירה את הסעיפים בהם הסטודנט אשם: 

  1. הסטודנט נתפס עם פלאפון בזמן הבחינה
  2. הסטודנט גרם למהומה והפריע במהלך הבחינה לסטודנטים אחרים שנבחנו 
  3. הסטודנט לא נשמע להוראות המשגיחות והסגל ויצא עם טופס הבחינה מהכיתה
  4. הסטודנט איים על ראש היחידה ללימודי אנגלית, המרצה והמשגיחה כי הוא יסגור איתן חשבון והן ישמעו ממנו. 


הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיפים 6.5,6.7,6.8 לתקנון משמעת והחליטה:

  1. על הרחקה של הסטודנט משני קורסים המתקיימים בסמסטר ב' תשע"ט: "חקר ביצועים ב'"- 70084-31, "מתמטיקה בדידה לניהול טכנולוגיה"- 20176-31
  2. כתנאי להמשך לימודיו של הסטודנט במכון, על הסטודנט לכתוב מכתב התנצלות למרצת הקורס סנדרה, למשגיחה וראש היחידה ללימודי אנגלית בשל האיומים כלפיהן. 
  3. הערה בתיק האישי. 

תלונה מס' 2:

התלונה הוגשה ע"י מרצה הקורס כלפי סטודנט מהפקולטה מתמטיקה שימושית. 


גרסה המרצה :

"הסטודנט נמצא עם דף עזר והוא (המרצה) ביקש ממנו להפסיק את המבחן ולמסור את המחברת בשעה 10:00. חל איסור להכניס דפי עזר לבחינה".  

 

גרסת הסטודנט:

"אני תלמיד מצויינוער והורי מממנים עבורי את הלימודים. מועד א' קיבלתי ציון פחות טוב ונלחצתי ולכן הכנסתי דף עזר. לא פעלתי מתוך שיקול דעת הגיוני ובריא ובמחשבה שנייה לא הייתי צריך לעשות את זה". 

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת קורס והערה בתיק האישי.