ועדות משמעת

פרוטוקול ועדת משמעת מתאריך 15/1/19


נכחו:
ד"ר נעמי זיתוני - יו"ר הוועדה
חברים: גב' נעמה שטיינבוק, ד"ר מאיר ארבל, ד"ר מרק טרכטנברוט, מר נדב לוי- נציג אגודת הסטודנטים והגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי
משתתפים: עו"ד שרון ווסוקי שפינדלר 
מרכזת הוועדה: יערה גולן

 

הוועדה דנה בשלוש תלונות: 

 

תלונה מס' 1:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות בבוחן סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב. 
גרסת המשגיחה: "הסטודנט נמצא עם טלפון נייד בכיסו בעת הבוחן, למרות שנכתב על גבי הלוח לסגור פלאפונים ולשים בתיקים. כשהסטודנט התבקש לשים את הנייד בתיק הוא סירב ולאחר הבחינה דיבר בנייד כשיש עוד נבחנים. הסטודנט התחצף ודיבר בצורה בוטה כשהתבקש לפנות את הכיתה".  


גרסת הסטודנט:

"לא שמתי לב שהנייד נמצא אצלי. הטלפון צלצל הזמן הבוחן והמשגיחה ביקשה ממני לשים את הטלפון, הפרטי שלי , על השולחן- לי הרגיש שזה מעבר לסמכותה. סה"כ שכחתי את הנייד בכיס, אני לא חושב שעשיתי משהו לא בסדר. הסיטואציה נראית לי מצחיקה והרגיש לי שהמשגיחה עוברת את הגבול".
רוזנטל: "אני חייבת לציין שלאורך הדיבור שלך, כאן בוועדה, אתה מזלזל במעמד ובמשגיחה". 
הסטודנט: "אני מרגיש שמזלזלים בי, בסופו של דבר לא העתקתי". 
לסטודנט הובהר מהו תפקידן של המשגיחות בעת הבחינות וכי יש לכבדן ולהתנהג בהתאם. 


החלטת הוועדה: 
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה לפסול את הקורס והערה בתיק האישי.  

 

תלונה מס' 2:

התלונה הוגשה ע"י מרצה בקורס כלפי שסטודנט וסטודנטית מהפקולטה להנדסת חשמל.

 

גרסת המרצה:

"לפני ההפסקה היה דיון על סגירת ופתיחת החלון בכיתה. כששאלו אותי מה דעתי בעניין אמרתי שאני לא מתכוון להתערב. בחזרה מההפסקה, בתחילת השיעור, הסטודנטית עמדה לפני החלון ואמרה שהיא לא מתכוונת לזוז ואז הסטודנט הגיע ודחף אותה. היה מגע אלים ביניהם- גם היא דחפה אותו בחזרה (המרצה הדגיש שהסטודנטית הועפה אל הכיסאות).  באותו הרגע הוצאתי את שניהם מהכיתה ואמרתי להם שאני מגיש תלונה לוועדת משמעת. כל הכיתה הייתה בהלם מהסיטואציה שנוצרה". 

 

גרסת הסטודנטית:

"בהפסקה היה ויכוח על פתיחת החלון, כמה סטודנטים ניסו לפתוח את החלון והסטודנט סגר. בחזרה מההפסקה אני הלכתי לפתוח את החלון והסטודנט תפס אותי ודחף אותי מהחלון. בתגובה דחפתי אותו בחזרה ואז המרצה הוציא את שנינו מהכיתה".

 

גרסת הסטודנט:

" יש להפריד בין ויכוח על החלון לבין התקרית. מדובר בתגרה אלימה מעבר לכל פרופורציה. 
בכיתה שלמדנו יש בעיה עם העשן שעולה מהקפטריה, דיברתי על הנושא הזה עם מנכ"ל המכון. החלון בכיתה היה פתוח ובאתי לסגור את החלון והסטודנטית חסמה אותי- המגע בינינו נוצר מיוזמתה. אני הייתי עם הגב למרצה וככל הנראה הוא פירש את הסיטואציה לא נכון ועל אחת כמה וכמה שמדובר באישה אז יותר קל לחשוב ולפרש שאני זה שדחפתי אותה. הסטודנטית התנפלה עלי ותלשה לי את השעון מהיד (הסטודנט הביא את השעון כדי להראות לחברי הוועדה והראה תמונה שידו נשרטה). אני לא נגעתי בה ולא דחפתי אותה".  

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי שני הסטודנטים אשמים לפי סעיף 6.8 לתקנון המשמעת.
החלטת הוועדה לגבי הסטודנטית: הרחקה מהקורס והערה בתיק האישי. 
החלטת הוועדה לגבי הסטודנט: הרחקה מסמסטר ב' תשע"ט והערה בתיק האישי.   

 

תלונה מס' 3:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנטית מהפקולטה לניהול טכנולוגיה.  


גרסת המשגיחה:

"לסטודנטית היה דיסק או קיי בעת הבחינה, היא טענה כי יש לה בעיה עם המחשב. כשהמרצה נכנסה לכיתה היא בדקה את המחשב והוא היה תקין וביקשה ממני לקחת מהסטודנטית את הדיסק או קיי והסטודנטית טענה שאין לה כלום, לאחר שהתעקשתי היא מסרה לי".  

 

גרסת הסטודנטית:

"התחלתי את הבוחן אמצע, בדקתי את המחשב והמחשב נכבה לי שזה אומר שהקובץ של הבחינה נמחק. אני לא הסטודנטית היחידה שקרה לה- היו עוד 3-4 סטודנטים. החלטנו שניקח דיסק און קיי כדי להעתיק את קובץ הבחינה וכך עשינו. לאחר 1/2 שעה המרצה נכנסה ואז הבוחנת ביקשה ממני את הדיסק או קיי ומסרתי לה והיא פתחה את הקובץ עם המרצה והמרצה אמרה שזה אסור ומחקה את הקובץ". 
ד"ר זיתוני: "הבוחנת ידעה שאתן מעבירות את הבחינה בדיסק או קיי"? 
הסטודנטית: "היא לא הבינה טכנית מה אנחנו עושות, היא ראתה שאנחנו מעבירים, אך לא ביקשנו אישור". 

 

החלטת הוועדה:
הוועדה בחנה את המקרה והחליטה כי לא הוכח שהסטודנטית אשמה בעבירת משמעת.