ועדות משמעת

פרוטוקול ועדת משמעת מתאריך 14/7/19


 נכחו:
 ד"ר נעמי זיתוני - יו"ר הוועדה
 חברים: ד"ר מאיר ארבל, גב' נעמה שטיינבוק, גב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי ומר נדב לוי- נציג אגודת הסטודנטים  
 משתתפים: גב' רונית מורד- מנהלת מדור בחינות  
 מרכזת הוועדה: יערה גולן

 

הוועדה דנה 8 תלונות: 

 

תלונה מס' 1:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.  

 

גרסתה של המשגיחה:

"הסטודנט יצא לשירותים וכשחזר ראיתי משהו בכיס וביקשתי שיוציא. היה לו טלפון נייד".   

 

גרסתו של הסטודנט:

"אני מתנצל על הסיטואציה, מדובר במבחן ראשון שלי בתואר. היו לי שני טלפונים, אחד תקין ואחד שאינו עובד. הטלפון התקין והשעון חכם היו בתוך התיק, בצד הכיתה, ואילו הטלפון הלא תקין היה בכיסי. שכחתי שהיה לי טלפון נייד". הסטודנט הציג קבלה לחברי הוועדה עבור התיקון של הטלפון, אך לדעת הוועדה הקבלה איננה רלוונטית כי התאריך שמצוין בקבלה, הינו תאריך שבוע מהבחינה. 

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת הקורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 2:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב.  

 

גרסת המשגיחה:

" הסטודנט יצא לשירותים במהלך הבחינה. אני ליוויתי סטודנט אחר לשירותים וכשיצאתי ראיתי את הסטודנט ליד משרדי ההנהלה עומד וקורא בדפים. הוא ראה אותי וקיפל את הדפים ורץ לכיתה. נכנסתי אחריו ובקשתי שימסור לי את הדפים. בהתחלה סירב ולאחר מכן מסר והחליט שאינו ממשיך בבחינה".  

 

גרסת הסטודנט:

"חצי שעה לפני סיום הבחינה יצאתי להתפנות, במסדרון. 5 מטר לפני הכיתה, בלי שום תכנון, אסטרטגיה ומחשבה קודמת הרגשתי שיש לי משהו בכיס. תמיד יש לי משהו בכיסים. היה לי פתק ובו רשום נקודות סיכום של המבחן, פתחתי והסתכלתי כמה שניות ולאחר מכן המשגיחה הגיעה אלי. למדתי לקח להחזיק רק עט במהלך הבחינה". 

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת הקורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 3:

התלונה הוגשה ע"י משגיח במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. 

 

גרסת המשגיח:

"במהלך הבחינה זיהיתי שיש לסטודנט טלפון בכיס. ביקשתי את הנייד והסטודנט מסר לי אותו".  

 

גרסת הסטודנט:

"הייתי מאוד לחוץ בזמן הבחינה ולא זכרתי ששכחתי את הנייד בכיסי".  


החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת קורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 4:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה למדעי המחשב.

  
גרסת המשגיחה:

"כשהסטודנט יצא לשירותים במהלך הבחינה, הבחנתי שיש לו טלפון נייד בכיס. ביקשתי שישאיר את הנייד על שולחן המשגיח וכך עשה". 


גרסת הסטודנט:

"הגעתי למבחן באיחור וישר התחלתי לפתור את שאלות הבחינה. כשיצאתי לשירותים הבוחנת הבחינה שיש בכיסי טלפון. מדובר בטעות ואני מתנצל על כך".


החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת הקורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 5:

התלונה הוגשה ע"י משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנטית מהפקולטה למדעי המחשב.   


גרסת המשגיחה:

"מתחילת הבחינה חשדתי בסטודנטית. לאחר יציאתה לשירותים, ניגשתי לסגור את השאלון והמחברת ומצאתי מספר "שליפים" בתוך המחברת. הפתקים צורפו לטופס התלונה".      


גרסת הסטודנט:

"במהלך הבחינה כתבתי על דפים ריקים שהבאתי מהבית. אני כותבת את הדברים כדי לא לשכוח ולהיות מרוכזת ובנוסף אני רוצה להשוות את תשובותיי עם החברים שלי". 
 ד"ר זיתוני:" את מודעת לעניין שניתן, לאחר כמה ימים, לראות את מחברת הבחינה"? 
 גב' שטיינבוק:"את סגורה על גרסתך / טענתך לגבי מציאת הפתקים הללו"? 
 הסטודנטית:" כן, אני בטוחה. הפתקים האלו נכתבו בזמן הבחינה, על נייר שהבאתי מראש מהבית".       

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנטית אשמה לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת הקורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 6:

התלונה הוגשה ע"י משגיח במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.    


גרסת המשגיח:

"חצי שעה לפני סיום הבחינה נמצא פתק ברשות הסטודנט" . 


גרסת הסטודנט:

"הפתק היה בקלמר. לא ראיתי מה רשום בפתק ולא שמתי לב שהפתק בקלמר".      


החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אשם לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת והחליטה על פסילת הקורס והערה בתיק האישי.

 

תלונה מס' 7:

התלונה הוגשה משגיחה במדור בחינות כלפי סטודנט מהפקולטה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.    


גרסת המשגיח:

"הסטודנט סיים ראשון את הבחינה והמשגיחה שהייתה בכיתה לקחה ממנו את המחברת והחתימה אותו ומיד הוא יצא מהכיתה. כשפתחתי את המחברת גיליתי שטופס הבחינה נותק משאר הדפים הנלווים ואיננו נמצא בתוך מחברת הבחינה".      


גרסת הסטודנט:

"תלשתי את דף הנוסחאות משאלון הבחינה כדי שיהיה לי יותר קל לראות. כשסיימתי את הבחינה, הגשתי לבוחנת את המחברת והיא החתימה אותי שקיבלה את כל טפסי הבחינה. כשיצאתי מהכיתה אף אחד לא קרא לי ואמר שחסר טופס".      

 

החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנט אינו אשם ומחמת הספק הוועדה מזכה את הסטודנט. הוועדה ממליצה לבדוק את המצאות כל החומר הרלוונטי לפני שמחתימים את הסטודנטים בזמן מסירת המחברת. 

 

תלונה מס' 8:

הוגשו שתי תלונות כלפי סטודנטית מהפקולטה לניהול טכנולוגיה ע"י מרצה בקורס ומשגיח במדור בחינות אשר השגיח על הבחינה בקורס הנ"ל.      


גרסת המשגיח:

"10 דקות לסיום הבחינה, מרצה הקורס עמד בפתח הדלת וביקש ממני לגשת לסטודנטית כשנגשתי אליה ראיתי על גבי מסך המחשב דף שחור והיה לי משונה כי זה לא מה שראיתי אצל שאר הסטודנטים. המרצה ניגש אל המחשב וביחד ביקשנו מהסטודנטית לא להתקרב למחשב ובאותו רגע היא ניסתה לסגור את המחשב. המרצה דחף את ידה מהמחשב ובכל זאת היא התנפלה על המחשב והצליחה ללחוץ על כפתור שמחק את הקובץ שהיה על המחשב. המרצה התעצבן
וזרק לידה את המקלדת על הרצפה והיו צעקות בכיתה". 

 

גרסת המרצה:

"הבחינה התקיימה בכיתת מעבדה, מול מחשב. לסטודנטית יש הארכת זמן ואני עושה עוד סיבוב כדי להשיב על שאלות ולפתע אני רואה שהסטודנטית מדפדפת בדפים על גבי המסך. לסטודנטית אין יכולת לראות אותי. התקרבתי אליה ושאלתי אותה מי העביר לך את הבחינה הסרוקה והיא השיבה שהיא לא יודעת. ביקשתי ממנה להתרחק מהמחשב והיא התחילה להשתולל והצליחה לסגור את המחשב. אדם שלא מעתיק לא משתולל וצועק בצורה כזאת. היא האשימה אותי שנגעתי בה. ראיתי את הפתרון של הבחינה על גבי המסך. אני מאפשר לסטודנטים להגיע עם חומר פתוח, כלומר עם חוברת לבחינה.

 

גרסת הסטודנטית:

"ניתן להכניס לבחינה חומר פתוח ומאחר שמדובר בחוברת של 90 עמודים אני ושאר הסטודנטים רצינו לעלות את החוברת למחשב כדי שיהיה לנו יותר קל כשנרצה לערוך חיפוש. אחת הסטודנטיות הורידה את החוברת באמצעות הוואצאפ מהמודל ושלחה לי ולעוד סטודנטים.
בתחילת המבחן שאלתי את המרצה שאלה והוא צעק עלי כי הוא לא משיב כרגע ושאגש אליו בסוף המבחן ואמרתי לו שאסתדר לבד. בהמשך, בארכת זמן, כשהרצתי את השאלה על גבי המחשב, המרצה שאל אותי, כמה פעמים, מי שלח לך את זה? ומאותו רגע הפסקתי לכתוב, עניתי לו מי שלח לי מה? ואז הוא התחיל לצעק שהמשגיחים יפסלו לי את הבחינה. אני עדיין ישבתי על המחשב, רציתי להראות לו את חוברת הקורס ששלחו לי. הוא לא ביקש ממני לקום, אלא העיף את המקלדת והמסך לצד השני בעודי יושבת ואמרתי לו שלא יגע בי כי הוא דחף אותי לקיר והתחילו צעקות כיתה".


החלטת הוועדה:
הוועדה החליטה כי הסטודנטית הורידה קובץ דיגיטלי למחשב, ללא אישור המרצה  ולכן לפי סעיף 6.5 לתקנון המשמעת, החליטה על נזיפה והערה בתיק האישי.