ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 8/5/16

 

נכחו:
ד"ר עמוס נוטע- יו"ר, ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר עמוס ברדע, ד"ר מאיר ארבל- דיקאן סטודנטים, הגב' נעמה שטיינבוק, עו"ד דותן לוי- עו"ד אגודת הסטודנטים, מר עמרי שמחי- יו"ר אגודת הסטודנטים עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
 
מרכזת הוועדה:
 
הוועדה דנה בשלוש תלונות:
 1. שני סטודנטים נחשדו, ע"י מרצה הקורס, כי שתי הבחינות שלהם בקורס זהות לחלוטין.
  סטודנט א'- הודה בהעתקה, סטודנט ב'- הודיע לוועדה כי אפשר לחברו להעתיק בבחינה מבלי לדעת שעבר על עבירה חמורה.  
  החלטת הוועדה: לגבי סטודנט א'- הערה בתיק האישי, פסילת הקורס, אזהרה- במידה ותוגש תלונה משמעותית נוספת בגין העתקה- הסטודנט יורחק לסמסטר.                                                                             
  לגבי סטודנט ב'- מרצה הקורס יבדוק שוב את הבחינה שנערכה במועד ב'. בנוסף הסטודנט יבצע עבודות למען הקהילה במרכז הנגישות בהיקף ל 25 שעות בסמסטר ב' תשע"ו.
 2. סטודנטית נתפסה בזמן שנבחנה: המשגיחה מצאה בקלמרה חומר כתוב הקשור לבחינה.
  החלטת הוועדה: הערה בתיק האישי ופסילת הקורס.
 3. סטודנט הביא לבחינה קלסר שהכיל בחינות ופתרונות לבחינות, זאת בניגוד להנחיות המפורשות של מרצה הקורס.
  החלטת הוועדה: הערה בתיק האישי ופסילת הקורס.