ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 6/9/16

 
נכחו: ד"ר עמוס נוטע- יו"ר הוועדה, ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר מישר טל חגית, הגב' נעמה שטיינבוק, ד"ר לדרמן דרור, ד"ר עמוס ברדע, ד"ר מאיר ארבל- דיקאן סטודנטים, עו"ד דותן לוי- עו"ד אגודת הסטודנטים, מר סרגת רועי- רמ"ד אקדמי, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
 
מרכזת הוועדה:
 
הוועדה דנה בתלונה אחת:
מרצה הגיש תלונה על שני סטודנטים בטענה שהגישו שני פרויקטים שקנו בכסף מאתר בינלאומי בשני קורסים שהוא מלמד.
החלטת הוועדה: לא מדובר על אתר הדרכה, כפי שטוענים הסטודנטים, אלא מדובר על אתר המתווך בין דורשי עבודות לבין ספקי העבודות תמורת תשלום.
החלטה – פסילת שני הקורסים והשעיית הסטודנטים למשך סמסטר.