ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 4/12/16

 
נכחו:
ד"ר עמוס נוטע- יו"ר הוועדה, ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר מישר טל חגית, ד"ר לדרמן דרור, ד"ר עמוס ברדע, ד"ר מאיר ארבל- דיקאן סטודנטים, עו"ד דותן לוי- עו"ד אגודת הסטודנטים, מר עמרי שמחי- יו"ר אגודת הסטודנטים, גב' עמית ליבוביץ'- נציגת אגודת הסטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
 
מרכזת הוועדה: 
 
הוועדה דנה בשלוש תלונות:
 
 1. תלונה שהוגשה ע"י המרצה כלפי סטודנט בגין התייחסותו והתנהגותו המטרידה והדרשנית בקורס שלימד.

  החלטת הוועדה:
  ההחלטה לקבל את הסטודנט חזרה לקורס נמצאת אך ורק בידי המרצה. הערה בתיק האישי, כתיבת מכתב התנצלות למרצה ומעקב אחר התקדמות הסטודנט ע"י צוות מרכז הנגישות.
 2. תלונה שהוגשה ע"י אחראית מדור בחינות כלפי שתי הסטודנטיות. סטודנטית א' נכנסה במהלך בחינה ללא רשות לכיתה בה נבחנה סטודנטית  ב' והעבירה את כרטיס האשראי שלה לו הוצמדה חבילת טישו בה הוסתרו שני דפי תשובות. המשגיחה תפסה את כרטיס האשראי ואת דפי הבחינה והעבירה אותם למנהלת מדור בחינות. סטודנטית א' הגיעה למדור הבחינות על מנת לקחת את הכרטיס אשראי שלה, מנהלת המדור ביקשה כי תחתום על מסמך בו רשמה את הדברים שהתקיימו במהלך הבחינה וסטודנטית א' סירבה. לטענת מנהלת המדור, סטודנטית א' ביקשה לראות את שני דפי התשובות שהוסתרו בחבילת טישו, משנענתה לבקשתה, חטפה הסטודנטית דף תשובה אחד מידה של מנהלת המדור דחפה אותה וברחה.

  החלטת הוועדה לגבי סטודנטית א': הסטודנטית מואשמת בהפרה של הוראות הקשורות לבחינה והתנהגות שיש בה פגיעה בכבודם, בגופם של עובד המכון- להלן אחראית מדור בחינות. על כן הוועדה החליטה על פסילת הקורס, הרשמה לקורס חוזר תינתן רק בסמסטר א' תשע"ח והרחקה על תנאי. 

  החלטת הוועדה לגבי סטודנטית  ב': הסטודנטית מואשמת  בהונאה או העתקה בבחינה. הוחלט על הערה בתיק האישי ופסילת הקורס , הרשמה לקורס תינתן רק בסמסטר א' תשע"ח.
 3. תלונה שהוגשה ע"י משגיחה, כלפי סטודנט. לטענתה הסטודנט קיבל טופס בחינה ומחברת בחינה ולאחר תחילת הבחינה קם ויצא בריצה מהכיתה עם טופס הבחינה והמחברת.

  החלטת הוועדה:
  הערה בתיק האישי .