ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 4/11/15

 
נכחו:
ד"ר עמוס נוטע- יו"ר, ד"ר נעמי זיתוני, ד"ר עמוס ברדע, ד"ר מאיר ארבל- דיקאן סטודנטים, עו"ד דותן לוי- עו"ד אגודת הסטודנטים, מר רועי סדגת- רמ"ד אקדמי, מר עמרי שמחי- יו"ר אגודת הסטודנטים, עו"ד שרון ווסוקי- יועצת משפטית, הגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי.
 
מרכזת הוועדה:
גב' יהודית לוי
 
הוועדה דנה בשלוש תלונות: 
  1. סטודנטית דיברה בגסות רוח למרצים במחלקה
    החלטת הוועדה: אזהרה בתיק האישי.
  2. סטודנט שנמצאו אצלו דפים בזמן הבחינה.
    החלטת הוועדה: אזהרה וקורס חוזר.
  3. סטודנטית החזיקה טלפון נייד על הברכיים בזמן בחינה.
    החלטת הוועדה: אזהרה ונזיפה בתיק האישי,  על הסטודנטית  לקבל אישור ממרכז הנגישות עבור כל התאמה ייחודית בבחינות.