ועדות משמעת

פרוטוקול וועדת משמעת מתאריך 20/9/16

 

נכחו: ד"ר מאיר ארבל והגב' יפעת רוזנטל- מזכיר אקדמי

רשמה: גב' יערה גולן

הוועדה דנה במקרה אחד:
סטודנטית הגישה תלונה נגד סטודנט. הסטודנטית טוענת כי שמרה מקום בקורס וכשהגיעה לכיתה ראתה כי חפציה הוזזו למקום אחר והסטודנט יושב במקומה. לטענתה, כששאלה את הסטודנט מדוע הוא יושב במקומה הוא דיבר אליה בבריונות ובגסות.
הסטודנט התנצל בפני הסטודנטית והתנצל בפני חברי הוועדה.

החלטת הוועדה: לאור ההתנצלות מקווים ורוצים להאמין שמקרה כזה לא יחזור ומאחלים לשני הסטודנטים בהצלחה בלימודים.